Зміни до присвоєння професора і доцента

 

Зміни до присвоєння професора і доцента
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0245-17/paran28#n28

 

Порядок оформлення дисертацій
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17