Професорсько-викладацький склад | Кафедри цивільно-правових дисциплін

Завідувач кафедри – Єфремова Ірина Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання планування та виконання місцевих бюджетів». Має понад 50 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Є співавтором навчального посібника «Правознавство».

Основною метою досліджень на даний час є проблеми реалізації цивільно-правових норм та захисту приватних прав та інтересів осіб в Україні.

Приймала участь у І Міжнародному науково-практичному форумі «Іновації в науці: виклики сучасності» із проходженням стажування за темою «Development of Jurisprudence: Problems and  Prospects». Varna free University «Chernorizets Hrabar» (Varna, Bulgaria)

В рамках практичної підготовки та обміну досвідом здійснювала стажування на іноземному сільськогосподарському підприємстві (Gospodarstwo rolne Grzegorz Jesionek, Польща)

Викладає дисципліни: 
Цивільне право, Актуальні проблеми цивільного права, Римське право
Пахомова Анна Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-правові засади проведення науково-дослідної роботи в аграрному секторі України». Має понад 50 наукових праць: підручник, науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Є співавтором навчальних посібників «Правові засади зовнішньоекономічної діяльності  суб’єктів агробізнесу», «Правознавство».

Основною метою досліджень на даний час є проблеми інформатизації аграрної освіти в Україні.

Серед публікацій є такі, що опубліковані у виданнях іноземних держав (ModernScience, Чехія) віднесені до наукометричних бази IndexCopernicus та GoogleScholar.

В рамках практичної підготовки та обміну досвідом здійснювала стажування на іноземному сільськогосподарському підприємстві (GospodarstworolneGrzegorzJesionek, Польща)

Викладає дисципліни: 
Право інтелектуальної власності, Цивільний процес, Сімейне право, Правові засади агробізнесу ЄС і України
Настіна Ольга Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Право державної власності на землю». Має понад 70 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Є співавтором навчального посібника «Правознавство».

Основною метою досліджень на даний час є регулювання земельних правовідносин в Україні.

Проходила міжнародне стажування в університеті Ю.Лібіха, м.Гісен (Німеччина)

Викладає дисципліни: 
Земельне право, Земельний процес
Ломакіна Ірина Юріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Державне регулювання сільського господарства України (цивільно-правовий аспект)" Має понад 40 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Є співавтором навчального посібника «Правознавство».

Основною метою досліджень на даний час є проблеми соціального забезпечення АПК

Серед публікацій є такі, що опубліковані у виданнях іноземних держав (Therightdirectionforeducation, Словацька Республіка).

Проходила міжнародне науково-педагогічному стажування Університет Данубіус юридичний факультет Янко Єсенського, Словацька Республіка.

В рамках практичної підготовки та обміну досвідом здійснювала стажування на іноземному сільськогосподарському підприємстві (GospodarstworolneGrzegorzJesionek, Польща)

Викладає дисципліни: 
Аграрне право, Аграрне право зарубіжних країн, Трудове право
Аргат Яна Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук
Напрям наукової діяльності: 

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Теоретично-правові засади права людини на житя»»

Має понад 10 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Основною метою досліджень на даний час є теоретично-правові основи порушення прав людини.

Викладає дисципліни: 
Інформаційне право, Житлове право, Професійна етика юриста
Обіюх Наталія Михайлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук
Напрям наукової діяльності: 

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове забезпечення використання джерел питного водопостачання в Україні»

Має понад 10 наукових праць:публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Основною метою наукових досліджень на даний час є сучасні проблеми правового регулювання водокористування та надрокористування, охорона земель.

Серед публікацій є такі, що опубліковані у виданнях іноземних держав (Europeanjournaloflawandpoliticalsciences, Австрія) віднесені до наукометричних бази IndexCopernicus та GoogleScholar.

 

 

Викладає дисципліни: 
Екологічне право, Земельне право, Господарське право
Малишко Інна Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Має понад 30 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Є співавтором навчального посібника «Правознавство».

Основною метою досліджень на даний час є становлення та розвиток законодавства про подолання дитячої безпритульності в УРСР.

В рамках практичної підготовки та обміну досвідом здійснювала стажування на іноземному сільськогосподарському підприємстві (GospodarstworolneGrzegorzJesionek, Польща)

Викладає дисципліни: 
Право соціального захисту, Основи діяльності юридичних клінік, Біржове право
Ярмоленко Юлія Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук
Напрям наукової діяльності: 

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Організаційно-правові засади діяльності підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів"

Має понад 20 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Проходила стажування в університеті «Zielona Gora» (Польща) (2017).

Основною метою досліджень на даний час є проблеми регулювання біржових правовідносин.

Курчин Олег Геннадійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юрид. наук, доцент
Перощук Зорина Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор юрид. наук, професор

     Кафедру цивільно-правових дисциплін було створено в результаті реорганізації кафедри правознавства одночасно із створенням юридичного факультету Білоцерківського НАУ в березні 2003 року. З моменту заснування кафедри цивільно- правових дисциплін співробітники кафедри обрали основним напрямом наукової роботи тему: «Земля як об’єкт сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності: питання правового регулювання, фінансування, практичного застосування»

     У розробці тематики провідна роль належить заслуженому юристу України, доктору юридичних наук, професору, Академіку Української Академії Наук, Академіку Нью-Йоркської Академії Наук, доктору наук в галузі права Міжнародної Кадрової Академії і Міжнародного Відкритого університету (Каліфорнія, США) І.Ю. Сальману, співавтору значної кількості підручників з аграрного права, члена робочої групи по підготовці Земельного кодексу України.

     Нині на кафедрі під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента Єфремової І.І. сумлінно працюють доценти Кузьменко Я.П., Ломакіна І.Ю., Настіна О.І., Пахомова А.О., Ярмоленко Ю.В., старший викладач Малишко І.В., асистенти Биковець О.І., Дуднік Л.О., Обіюх Н.М. За час існування кафедри викладачами кафедри захищені: одна докторська дисертація (Сальман І.Ю.), п’ять кандидатських дисертацій з юридичних наук (Пахомова А.О., Єфремова І.І, Настіна О.І., Ломакіна І.Ю., Кузьменко Я.П.).

     Працівники кафедри постійно підвищують свій професійний та науковий рівень, беручи активну участь у міжнародних та державних конференціях, семінарах, круглих столах. Проходять міжнародні стажування в тому числі в рамках проекту ТЕМПУС- ТАСІС.

     Результати наукової діяльності кафедри відображаються у монографіях, наукових статтях, тезах і доповідях конференції викладачів кафедри. В цілому, за час існування кафедри професорсько-викладацьким колективом підготовлено понад 70 публікацій, серед яких 2 монографії, 4 підручника та навчальних посібників, один з яких вийшов під грифом Міністерства освіти та науки України, ще два під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства.

     Кафедра забезпечує викладання основних дисциплін теоретичної, цивілістичної та практичної спрямованості. Усі навчальні дисципліни забезпечені навчальними та навчально-методичними розробками викладачів кафедри. Під час навчання велика увага приділяється взаємодії теоретичних знань із практичним застосуванням, акцентується увага на необхідності підготовки сучасних високоосвічених фахівців юриспруденції, здатних до вирішення нетипових проблем.

     Професорсько-викладацьким колективом кафедри здійснюється активне залучення студентів до наукової та практичної діяльності: проводяться студентські наукові семінари за різними напрямками, «судові дебати з цивільного права та процесу», а кращі наукові роботи студентів рекомендуються до опублікування у збірниках наукових праць; студенти-науковці беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань юриспруденції.

     При кафедрі діє студентський науковий гурток «Право і практика», студентська науково-практична лабораторія «Viridis planet». На кафедрі працюють куратори юридичної клініки факультету права та лінгвістики, які здійснюють загальне керівництво роботою студентів із надання юридичних консультацій малозабезпеченим верствам населення.

     В рамках культурно-виховної роботи куратори груп регулярно проводять виховні години відповідно до затвердженого плану виховної роботи факультету права та лінгвістики. Для поліпшення взаємодії викладацького та студентського колективів викладачі кафедри сприяють організації екскурсійних подорожей для студентів. За час роботи кафедри викладачі спільно із студентами відвідали видатні історичні місця України, в тому числі міста: Київ, Львів, Одесу, Кам’янець-Подільський, Умань тощо.