ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри цивільно-правових дисциплін

завідувач кафедри – Пахомова Анна Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію  на тему: «Організаційно-правові засади проведення науково-дослідної роботи в аграрному секторі України» та отримала диплом кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на підставі рішення Атестаційної колегії від 10 березня 2010 року ДК № 058104.

Наукові праці: Має понад 80 наукових праць: підручник, науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Серед публікацій є такі, що опубліковані у виданнях іноземних держав (ModernScience, Чехія) віднесені до наукометричних баз IndexCopernicus, GoogleScholar, Scopus та WoS.

Є співавтором навчальних посібників «Правові засади зовнішньоекономічної діяльності  суб’єктів агробізнесу», «Правознавство», «Державно-правове регулювання аграрної сфери: вітчизняний та міжнародний досвід», колективної монографії «Теоретико-правові проблеми регулювання ринкових відносин у сфері аграрного виробництва»

Сфера наукових інтересів: 

Основною метою досліджень на даний час є проблеми інформатизації аграрної освіти в Україні.

Досвід роботи та допоміжна діяльність: 

Досвід викладацької діяльності з 2003 року, досвід практичної діяльності – 3 роки.

Підвищення кваліфікації:  Пройшла курси підвищення кваліфікації БНАУ Інститут післядипломного навчання «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» від 27.11.2020 р. 

Стажування: В рамках практичної підготовки та обміну досвідом здійснювала стажування на іноземному сільськогосподарському підприємстві (Gospodarstwo rolne Grzegorz Jesionek, Польща). Проходила міжнародне стажування в університеті Ю.Лібіха, м.Гісен (Німеччина)

Електронна адреса: anna.pakhomova@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Цивільне право (право інтелектуальної власності), Цивільний процес
Єфремова Ірина Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання планування та виконання місцевих бюджетів» та отримала диплом кандидата юридичних наук за спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на підставі рішення Атестаційної колегії від 14 квітня 2010 року  ДК № 058103.

Наукові праці: Має понад 50 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Є співавтором навчального посібника «Правознавство».

Сфера наукових інтересів: Основною метою досліджень на даний час є проблеми реалізації цивільно-правових норм та захисту приватних прав та інтересів осіб в Україні.

Досвід роботи та допоміжна діяльність: Стаж викладацької діяльності 20 років, практична діяльність в сфері юриспруденції 3,5 роки. Адвокатська практична діяльність з 07.02.2020 року. Медіатор (незалежний посередник у мирному врегулюванню спорів) з 28.06.2020 року. Практикуючий психолог з березня 2021 року.

Підвищення кваліфікації: Пройшла курси підвищення кваліфікації БНАУ Інститут післядипломного навчання «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» від 27.11.2020 р. 

Стажування: Приймала участь у І Міжнародному науково-практичному форумі «Іновації в науці: виклики сучасності» із проходженням стажування за темою «Development of Jurisprudence: Problems and  Prospects». Varna free University «Chernorizets Hrabar» (Varna, Bulgaria). В рамках практичної підготовки та обміну досвідом здійснювала стажування на іноземному сільськогосподарському підприємстві (Gospodarstwo rolne Grzegorz Jesionek, Польща

Електронна адресаiryna.yefremova@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Цивільне право (загальна частина, зобов’язальне право, недоговірні зобов’язання), Адвокатура в Україні, Переговори і медіація.
Настіна Ольга Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Право державної власності на землю» та отримала диплом кандидата юридичних наук за спеціальність 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» на підставі рішення Атестаційної колегії від 10 листопада 2011 року  ДК № 000797.

Наукові праці: 

Має понад 70 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Є співавтором навчального посібника «Правознавство», колективної монографії «Теоретико-правові проблеми регулювання ринкових відносин у сфері аграрного виробництва».

Сфера наукових інтересів: Основною метою досліджень на даний час є правове регулювання публічної власності на землю в Україні.

Досвід роботи та допоміжна діяльність: 

Досвід викладацької діяльності з 2001 року. Куратор юридичної клініки Білоцерківського національного агарного університету з 2003 року. З 2007 року голова Громадської правозахисної організації «Правова єдність», членкиня правління Громадської спілки «Мережа правового розвитку» з 2020 року; членкиня правління  Всеукраїнської благодійної організації «Українська фундації правової допомоги», членкиня правління Громадської спілки «Асоціація юридичних клінік України»; членкиня Всеукраїнської громадської організації «Союз юристів України». Практикуюча медіаторка, адвокатка.

Підвищення кваліфікації: Пройшла курси підвищення кваліфікації БНАУ Інститут післядипломного навчання «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» від 27.11.2020 р. 

Стажування: В рамках практичної підготовки та обміну досвідом здійснювала стажування на іноземному сільськогосподарському підприємстві (Gospodarstwo rolne Grzegorz Jesionek, Польща). Проходила міжнародне стажування в університеті Ю.Лібіха, м.Гісен (Німеччина)

Електронна адресаolga.nastina@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Земельне право, Правові засади діяльності юридичної клініки
Ломакіна Ірина Юріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Державне регулювання сільського господарства України (цивільно-правовий аспект)" та отримала диплом кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на підставі рішення Атестаційної колегії від 29 березня 2012 року  ДК № 005962.

Наукові праці: Має понад 40 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Є співавтором навчального посібника «Правознавство», колективної монографії «Теоретико-правові проблеми регулювання ринкових відносин у сфері аграрного виробництва».

Серед публікацій є такі, що опубліковані у виданнях іноземних держав (The right direction for education, Словацька Республіка), віднесені до наукометричних бази IndexCopernicus та GoogleScholar, WoS.

Сфера наукових інтересів: Основною метою досліджень на даний час є проблеми соціального забезпечення АПК

Досвід роботи та допоміжна діяльність: 

Досвід викладацької діяльності з 2003 року

Підвищення кваліфікації: Пройшла курси підвищення кваліфікації БНАУ Інститут післядипломного навчання «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» від 27.11.2020 р. 

Стажування: Проходила міжнародне науково-педагогічному стажування Університет Данубіус юридичний факультет Янко Єсенського, Словацька Республіка.

В рамках практичної підготовки та обміну досвідом здійснювала стажування на іноземному сільськогосподарському підприємстві (Gospodarstwo rolne Grzegorz Jesionek, Польща)

Електронна адреса: irina.lomakina@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Трудове право, Правове регулювання фермерства в Україні, Договірне право ЄС, Медичне право
Аргат Яна Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Теоретично-правові засади права людини на життя» та отримала диплом кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» на підставі рішення Атестаційної колегії від 30 березня 2015 року  ДК № 028801.

Наукові праці:  Автор і співавтор понад 10 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Сфера наукових інтересів: Основною метою досліджень на даний час є теоретично-правові основи порушення прав людини.

Досвід роботи та допоміжна діяльність:  Досвід викладацької діяльності з 2003 року

Підвищення кваліфікації: Пройшла курси підвищення кваліфікації БНАУ Інститут післядипломного навчання «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» від 27.11.2020 р. 

Стажування: Варна Республіка Болгарія – Варненський Свободен університет «Черноризец Храбьр» 10-16 вересня 2017р.

Електронна адресаyana.kuzmenko@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Цивільне право (сімейне). Господарське право, Основи римського приватного права,Корпоративне право.
Обіюх Наталія Михайлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук
Напрям наукової діяльності: 

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове забезпечення використання джерел питного водопостачання в Україні» та отримала диплом кандидата юридичних наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) за спеціальність 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» на підставі рішення Атестаційної колегії від 30 червня 2015 року  ДК № 028825.

Наукові праці: Автор і співавтор понад 20 наукових праць: публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Сфера наукових інтересів: Основною метою наукових досліджень на даний час є сучасні проблеми правового регулювання у сфері природокористування, охорони земель.

Серед публікацій є такі, що опубліковані у зарубіжних наукометричних виданнях, зокрема «European Journal of Sustainable Development” (Web of Science).

Досвід роботи та допоміжна діяльність: Досвід викладацької діяльності – з 2017 року.  

Підвищення кваліфікації: Пройшла курси підвищення кваліфікації БНАУ Інститут післядипломного навчання «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» від 27.11.2020 р.

Стажування: Проходила он-лайн стажування за тренінговою програмою «Basics on Writing and Academic Research Article” (Чеський університет природничих наук, 2021).

Електронна адресаnataliya.obiiukh@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Екологічне право, Природоресурсне право, Природоохоронне законодавство та екологічне право,Правове регулювання приватизації, Природоохоронне право ЄС.
Мельник Вікторія Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук
Напрям наукової діяльності: 

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання органічного сільськогосподарського виробництва». та отримала диплом кандидата юридичних наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) за спеціальність 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» на підставі рішення Атестаційної колегії від 5 липня 2018 року  ДК № 047589.

Наукові праці: Автор та співавтор понад 10 наукових праць: науково методичні розробки, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Сфера наукових інтересів: 

Основною метою досліджень на даний час є правове регулювання органічного сільськогосподарського виробництва.

Досвід роботи та допоміжна діяльність: Досвід викладацької діяльності з 2013 року

Підвищення кваліфікації: Пройшла курси підвищення кваліфікації БНАУ Інститут післядипломного навчання «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» від 27.11.2020 р. 

Електронна адресаviktoriia.melnyk@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Аграрне право, Правові основи ЗЕД суб’єктів агробізнесу, Інвестиційне право, Складання процесуальних документів
Ярмоленко Юлія Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Організаційно-правові засади діяльності підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів"

Має понад 20 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації, практичні та наукові посібники, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Проходила стажування в університеті «Zielona Gora» (Польща) (2017).

Основною метою досліджень на даний час є проблеми регулювання біржових правовідносин.

Електронна адреса: yuliia.yarmolenko@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Господарський процес, Правове регулювання реєстрації земельної нерухомості
Курчин Олег Геннадійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

3 грудня 2020 року захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему: «Містобудівна діяльність в системі функціонування місцевого самоврядування: конституційно-правове дослідження».

Має понад 14 наукових праць: науково методичні розробки, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Досвід роботи та допоміжна діяльність:

 Адвокат, Заслужений юрист України, Заступник Голови Комітету з будівельного права

Основною метою досліджень на даний час є правове регулювання сільськогосподарського виробництва.

Електронна адресаoleh.kurchyn@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Патентне право

Кафедру цивільно-правових дисциплін було створено в результаті реорганізації кафедри правознавства одночасно із створенням юридичного факультету Білоцерківського НАУ в березні 2003 року. З моменту заснування кафедри цивільно-правових дисциплін співробітники обрали основним напрямом наукової роботи тему: «Земля як об’єкт сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності: питання правового регулювання, фінансування, практичного застосування»

У розробці наукової тематики кафедри провідна роль належала завідувачу кафедри доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України, академіку УАН, доктору наук у галузі права Міжнародної Кадрової Академії і Міжнародного Відкритого Університету (Каліфорнія, США) І.Ю. Сальману, співавтору значної кількості підручників з аграрного права, а також одному з розробників Земельного кодексу України.

Нині на кафедрі під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента А.О. Пахомової сумлінно працюють доктор юридичних наук О.Г. Курчин, доценти Я.П. Аргат, І.І. Єфремова, І.Ю. Ломакіна, О.І. Настіна, Н.М. Обіюх, Ю.В. Ярмоленко, асистент В.О. Мельник. За час існування кафедри викладачами кафедри захищені: одна докторська дисертація (І.Ю.Сальман, О.Г. Курчин), п’ять кандидатських дисертацій з юридичних наук (А.О. Пахомова, Я.П. Аргат, І.І. Єфремова, І.Ю. Ломакіна, О.І. Настіна).

Працівники кафедри постійно підвищують свій професійний та науковий рівень, беручи активну участь у міжнародних та державних конференціях, семінарах, круглих столах. Проходять міжнародні стажування в тому числі в рамках проекту ТЕМПУС- ТАСІС (м. Гісен, Німеччина), Еразмус ( м. Варна, Болгарія).

Результати наукової діяльності кафедри відображаються у монографіях, наукових статтях, тезах і доповідях конференції викладачів кафедри. В цілому, за час існування кафедри професорсько-викладацьким колективом підготовлено понад 300 публікацій, серед яких 2 монографії, 6 підручників та навчальних посібників, один з яких вийшов під грифом Міністерства освіти та науки України, ще два під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства.

Кафедра забезпечує викладання основних дисциплін цивілістичного блоку з акцентом на правових дисциплінах, які передбачають вивчення особливостей правового регулювання суспільних відносин в аграрній, земельній, екологічній та прирородоресурсній сферах, що підтверджує унікальність освітньої програми «Право» у Білоцерківському національному аграрному університеті.

При кафедрі діє студентський науковий гурток «Право і практика». На кафедрі працюють куратори юридичної клініки факультету права та лінгвістики, які здійснюють загальне керівництво роботою студентів із надання юридичних консультацій малозабезпеченим верствам населення.

Професорсько-викладацьким колективом кафедри здійснюється активне залучення студентів до наукової та практичної діяльності: проводяться студентські наукові семінари за різними напрямками, судові дебати з цивільного та господарського процесів, кращі наукові роботи студентів рекомендуються до опублікування у збірниках наукових праць. Під керівництвом викладачів кафедри студенти-науковці в рамках діяльності наукової лабораторії «Сучасні проблеми земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права» беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань юриспруденції, а також займають призові місця у конкурсах студентських наукових робіт.

Під час навчання велика увага приділяється взаємодії теоретичних знань із практичним застосуванням, акцентується увага на необхідності підготовки сучасних високоосвічених фахівців юриспруденції, здатних до вирішення нетипових проблем.

В рамках культурно-виховної роботи куратори груп регулярно проводять виховні години відповідно до затвердженого плану виховної роботи факультету права та лінгвістики. Для поліпшення взаємодії викладацького та студентського колективів викладачі кафедри сприяють організації екскурсійних подорожей для студентів. За час роботи кафедри викладачі спільно із студентами відвідали видатні історичні місця України, в тому числі міста: Київ, Львів, Одесу, Кам’янець-Подільський, Умань тощо.