ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри цивільно-правових дисциплін

Навчальні дисципліни кафедри Цивільно-правових дисциплін в повному обсязі забезпечені навчальними та навчально-методичними розробками викладачів кафедри.

Ефективними формами методичної роботи науково-педагогічних працівників кафедри цивільно-правових дисциплін є написання і підготовка до видання конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських занять, курсового  проектування, практики і самостійної роботи студентів; розроблення навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм; підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного, тестового і підсумкового контролю; розроблення і впровадження наочних навчальних посібників, нових форм, методів і технологій навчання; вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

Усі методичні напрацювання представлені на навчальній платформі «Moodle», що забезпечує можливість самостійного чи дистанційного опанування визначених дисциплін студентами.