ENG | УКР |

Головна

 

НАША МІСІЯ – РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ НА ПРИНЦИПАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

МИ СПРИЯМО ДОСЯГНЕННЮ ВАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СТАЛОСТІ

Міждисциплінарний Центр експертизи аграрних інновацій та підприємництва Білоцерківського національного аграрного університету – площадка для студентів, магістрів, випускників, науковців, представників агробізнесу та сільських територій для тестування ідей, створення і розвитку інноваційних проєктів. Це унікальна можливість спробувати себе у якості підприємця, створити інноваційний продукт та почати одержувати дохід від підприємницької діяльності. Нами проводиться економічна оцінка проєктів на будь-якій стадії їх розвитку у галузі аграрного сектору економіки та сільських територій. Кожний проект може одержати економічне обґрунтування на основі допомоги експертів Центру.

У Центрі Ви зможете одержати унікальні знання та навички, практичний досвід, знайомство із провідними експертами у різних областях аграрної науки, представниками інвестиційного спільноти. Від Вас бажання розвиватися, покращувати свою діяльність і, безперечно, досягати успіху! Від Вас вимагається ідея або проект, бажання та прагнення створювати та розвиватися;  вміння працювати самостійно або в команді. Від нас допомога у розробці та оцінювання інноваційних проєктів, площадка для спільної роботи в напрямі наукового супроводу діяльності в області агробізнесу та сталого розвитку сільських територій; менторство і надання консультацій із експертами; проведення спільних заходів із вітчизняними та зарубіжними підприємцями; допомога у залученні інвестицій, партнерів та клієнтів.

 

Від Вас потрібно:

  • ідея або проект;
  • бажання і прагнення створювати і розвиватися,
  • вміння працювати самостійно або в команді.

 

Від нас:

  • допомога у розробці проєктів та їх оцінювання;
  • площадка для спільної роботи;
  • менторство і консультації із експертами;
  • заходи із вітчизняними і зарубіжними підприємцями;
  • допомога у залученні інвестицій, партнерів і клієнтів.

 

Положення про Центр