Наукова діяльність | Кафедра землеробства, агрохімії та грунтознавства

  1. Примак Іван Дмитрович -  "Розробка енергозберігаючих технологій механічного обробітку грунту та раціональних сівозмін для умов Центрального Лісостепу України". 
  2. Кулик Роман Михайлович - “Спосіб використання багаторічних трав у системі зеленого конвеєра ”.
  3. Павліченко Андрій Андрійович - "Продуктивність плодозмінної сівозміни залежно від систем основного обробітку ґрунту і добрив у правобережному лісостепу України"
  4. Карпук Леся Михайлівна - "Оптимізація елементів технології вирощування технічних та біоенергетичних культур в умовах Лісостепу України".
  5. Крикунова Олена Володимирівна  - "Оптимізація елементів технології вирощування технічних та біоенергетичних культур в умовах Лісостепу України".
  6. Лозінський Микола Владиславович - "Теоретичні основи селекції пшениці м'якої озимої на підвищення адаптивного потенціалу для умов Лісостепу України".
  7. Панченко Олександр Борисович -  "Відтворення родючості чорнозему типового залежно від систем основного обробітку ґрунту і удобрення в Центральному Лісостепу України".
  8. ОБРАЖІЙ Сергій Володимирович - "Вплив систем обробітку ґрунту і рівнів удобрення на продуктивність зернопросапної сівозміни в Центральному Лісостепу України".
  9. Войтовик Михайло Вікторович -  "Продуктивність багаторічних трав та сумішок однорічних культур залежно від рівня азотного живлення та строків сівби на Чорноземі вилугованому Лісостепу України".
  10. Караульна Віталіна Миколаївна - "Агроекологічна оцінка забруднення компонентів трофічних ланцюгів стійкими органічними забруднювачами".