ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри хімії

ЦЕХМІСТРЕНКО Світлана Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідувач кафедри, д-р с.-г. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 
У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Білково-нуклеїновий обмін і   активність деяких гідролаз підшлункової залози курей в онтогенезі та за лазерного опромінення інкубаційних яєць”. У 1999 р. захистила докторську на тему: “Показники білково-нуклеїнового обміну та пероксидного окиснення ліпідів в органах шлунково-кишкового тракту курей в постнатальному періоді онтогенезу і в умовах дії іонізуючої радіації”.
С.І. Цехмістренко є членом редколегії тематичного збірника „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” та членом 2-х спеціалізованих вчених по захисту кандидатських та докторських дисертацій.
У 2005–2008  роках С.І. Цехмістренко працювала проректором факультету заочної освіти.
За високий професіоналізм і особистий внесок у впровадження наукових розробок у виробництво С.І. Цехмістренко нагороджена Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2000) та орденом «За мудрість, гідність та самовідданість».
Напрям наукових досліджень:
Дослідження впливу різних фізико-хімічних чинників на організм тварин та птиці; синтез та біологічна дія наночастинок металів та неметалів.
Має понад 360 наукових праць, у тому числі методичні вказівки та рекомендації.
 
Ідентифікація науковця: orcid.org/ 0000-0002-7813-6798
Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3vTISMQAAAAJ&hl=ru
Web of Science Researcher ID: AAD-4592-2020
ScopusAuthor ID: 6505991467
Викладає дисципліни: 
«Біохімія у тваринництві», «Органічна, фізична та колоїдна хімії»
ПОЛІЩУК Віталій Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 
Вивчення регулетарних механізмів інтенсивності пер оксидного окиснення ліпідів та активності ферментів АОС в організмі птиці.
У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Ліпідний обмін в організмі страусів у віковому аспекті та за дії біологічно активних препаратів".
Має понад 90 наукових праць, у тому числі 1 навчальний посібник 4 патенти.
 
Ідентифікація науковця: orcid.org/ 0000-0002-0602-6100
Web of Science Researcher ID: E-1114-2016
ScopusAuthor ID: 36992612000
 
Викладає дисципліни: 
«Хімія», «Хімія харчових продуктів»
ПОЛІЩУК Світлана Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 
Вивчення регулетарних механізмів інтенсивності ПОЛ та ОМБ в організмі тварин.
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Особливості окисної модифікації ліпідів і білків у спермі кнурів-плідників за дії "Мультибактеріну "
Має понад 60 друкованих праць.
 
Ідентифікація науковця: orcid.org/ 0000-0001-6716-848х
Web of Science Researcher ID: B-7063-2019
Викладає дисципліни: 
«Хімія», «Фізіологія та біохімія гідро біонтів»
ГАЮК Надія Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
доктор філософії
Напрям наукової діяльності: 

Дослідження композитної системи ТіО2—MnO2—Ti3+— ГНТ/ІНТ як продукти електрокристалізації з флуоридних електролітів. Дослідження здатність одержаних композитів до фотокаталітичної деградації поліетиленових плівок. А також вплив фізико–хімічних властивостей на фото(електро) каталітичну активність досліджуваних композитів; Дослідження  структури, нестехіометрії композитних MnO2/ТіО2/ІНТ/ГНТ/Ti2(SO4)3 продуктів, та умов електрокристалізації на їх функціональність.

Має понад 20 наукових праць , у тому числі 1 Scopus, 1-Web of Scіence,14- тез доповідей та конференцій в Україні та за кордоном.

 

Викладає дисципліни: 
«Хімія», «Гідрохімія»
СЕЛЕЗНЬОВА Олександра Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. біол. наук
ЯХНОВСЬКА Олена Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. вет. наук, доцент

Співробітниками  кафедри підготовлено та захищено 5 докторських дисертацій:

 • О.І. Кононський (1970),
 • В.Г. Герасименко (1982),
 • С.І. Цехмістренко (1999),
 • О.І. Розпутній (1999),
 • В.С. Бітюцький (2007).

та 20 кандидатських дисертацій:

 • О.І. Кононський (1961),
 • Н.В. Москвічова (1966),
 • В.Г. Герасименко (1967),
 • Г.І. Маматченко (1982),
 • І.О. Девеча (1984),
 • С.І. Цехмістренко (1987),
 • О.М. Клименко (1987),
 • О.І. Розпутній (1988),
 • В.С. Бітюцький (1990),
 • Т.Б. Прокопішина (1992),
 • О.М. Мельниченко (1996),
 • О.В. Міхайліна (2001),
 • М.М. Сімоненко (2004),
 • О.М. Чубар (2006),
 • Н.В. Пономаренко (2007),
 • В.М. Поліщук (2008),
 • Д.В. Єсьман (2008),
 • О.С. Цехмістренко (2009),
 • Т.С. Яремчук (2011),
 • С.А. Поліщук (2015).

Історія кафедри