ENG | УКР |

Публічне управління та адміністрування

 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 
Кафедра публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки БНАУ пропонує до публічного обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Будемо щиро вдячні стейкхолдерам за пропозиції щодо удосконалення представлено ОП, чекаємо на ваші відгуки за посиланням https://forms.gle/zFh5K4GZ14P4o1x18


 

 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Кафедра публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки БНАУ пропонує до публічного обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Будемо щиро вдячні стейкхолдерам за пропозиції щодо удосконалення представлено ОП, чекаємо на ваші відгуки за посиланням https://forms.gle/nSHz3UTi1PqkyaWYAПрограма єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності
281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»
на другому (магістерському) рівні вищої освіти