Програми вступних випробувань

 
ПРОГРАМИ
ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців
освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:
 
 
ПРОГРАМИ
ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців
освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями: