Наукова діяльність | Кафедри теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін

Науково-педагогічні працівники кафедри плідно займаються науковою роботою, беруть учать у  державних та міжнародних конференціях, є співавторами низки навчальних посібників та підручників, залучаються в якості рецензентів та опонентів при захисті дисертацій.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у державних та міжнародних конференціях (Словацька республіка, Польща), мають праці у виданнях іноземних держав, працюють над написанням статей до  видань, внесених до  міжнародних науково-метричних баз SCOPUS, WeB of SСIЕNCE, Index Copernicus та інші.

На кафедрі створені та активно діють:

  • гурток з дослідження децентралізації в Україні;
  • гурток журналістики;
  • культурологічний гурток.

З 2018 року на кафедрі діє Центр формування національно-патріотичної свідомості та правової культури молоді, в рамках якого викладачі кафедри організовують круглі столи, виїзні засідання, зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій, активно залучаючи до них студентство та представників громадськості. Усі викладачі кафедри працюють за напрямком центру, допомагають студентам у написанні ними статей у фахових виданнях,  готують їх до участі у міжнародних  та державних конференціях.


Круглий стіл «Українське військо від козака до кіборга»
(присвячений Дню українського козацтва та захисника України)

Круглий-стіл Україна та Європа на шляху інтеграції


ПРОГРАМА
Міжнародної науково-практичної конференції
“СЬОМІ БЕРДЯЄВСЬКІ ЧИТАННЯ”
7 червня 2019 року

 

МАТЕРІАЛИ
Міжнародної науково-практичної конференції
“СЬОМІ БЕРДЯЄВСЬКІ ЧИТАННЯ”
7 червня 2019 року


ПРОГРАМА
Міжнародної науково-практичної конференції
“ШОСТІ БЕРДЯЄВСЬКІ ЧИТАННЯ”
31 травня 2018 року


ПРОГРАМА
міжнародної науково-практичної конференції
“ПꞌЯТІ БЕРДЯЄВСЬКІ ЧИТАННЯ”
31 травня 2017 року