ENG | УКР |

Білоцерківський національний аграрний університет став учасником одного з 8 проектів-переможців конкурсу 2019 р. Програми ЄС ЕРАЗМУС+ КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти”

 

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу 2019 р. за напрямом Розвиток потенціалу вищої освіти Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+. Загалом було відібрано 163 проекти, в тому числі 8 проектів за участі України, які розпочнуть діяльність з жовтня 2019 р. або січня 2020 р. та будуть реалізовуватись 51 закладом вищої освіти та іншими українськими організаціями. Загальний бюджет проектів становить понад 7 150 000 €.

Серед проектів-пережможців є й проект, учасником якого буде Білоцерківський національний аграрний університет: Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles (609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP)”.

Реалізація проекту здійснюватиметься в консорціумі з представниками організацій країн-членів Програми Еразмус+ (країни Европейського Союзу) та інших українських закладів освіти та підприємств: Центральноукраїнського національного технічного університету, Львівського національного аграрного університету, Полтавської державної аграрної академії, Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, Науково-методичного центру «Агроосвіта», СТОВ «Агросвіт», Громадської спілки «Українська продовольча долина», Фермерського господарства «Добро-крафт», Яворівського національного природного парку.

Основною метою проекту є розроблення та впровадження механізмів модернізації і покращення якості української освіти через посилення співпраці з ширшим економічним та соціальним середовищем стейкхолдерів та підприємств, які є потенційними роботодавцями шляхом створення та розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості.

Загалом серед оголошених 8 проектів-переможців 51 партнер з України представляють 38 закладів вищої освіти, 2 науково-дослідні інститути, 4 приватних та 2 державних підприємства, 4 громадські організації, а також Міністерство освіти і науки України. До реалізації цих проектів також долучені 3 переміщені заклади вищої освіти – Донецький національний технічний університет, Донецький державний університет управління та Горлівський інститут іноземних мов.

До проектних команд входять 52 партнери з 21 країни світу: 36 організацій з 17 країн-членів Програми (Австрія, Бельгія, Фінляндія, Республіка Кіпр, Естонія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Великобританія) та 16 організацій з 4 країн-партнерів Програми (Азербайджан, Грузія, Білорусь, Республіка Молдова).

Також переможцями від України є проекти:

  • New mechanisms of partnership-based governance and standardization of vocational teacher education in Ukraine (609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP): Міністерство освіти і науки України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Національний транспортний університет, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Українська інженерно-педагогічна академія.
  • Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems (609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP): Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Криворізький національний університет.
  • Developing an Occupatioal Therapy study programme in Ukraine (609589-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP): Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Хмельницький національний університет, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Реабілітаційний центр MODRYCHI, Благодійний фонд «Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви».
  • Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine (609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP): Луцький національний технічний університет, Національна металургійна академія Украіни, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Донецький національний технічний університет, Festo Group.
  • Qualifications recognition support for Ukrainian universities (609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP): Донецький державний університет управління, Федерація роботодавців України, Херсонський національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська Морська Академія», Сумський державний університет, Національний лісотехнічний університет України.
  • Academic Response to Hybrid Threats (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP): Державний університет інфраструктури та технологій, Український Католицький Університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України, Міністерство освіти і науки України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Національний університет «Острозька академія», Донбаський державний педагогічний університет.
  • Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP): Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Горлівський інститут іноземних мов, Міністерство освіти і науки України, Громадська організація «Асоціація вчителів англійської мови «ТІСОЛ-Україна», Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Запорізький національний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.

Щиро вітаємо наш університет з перемогою в конкурсі проектів Еразмус+ КА2 СВНЕ!

Інформацію про результати конкурсу 2019 р. розміщено на сайті ЕАСЕА: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/capacity-building-in-field-higher-education-2019_en