ENG | УКР |

Завершені проекти

 

Пре-проект твіннінгу під егідою МЕБ між ветеринарними навчальними закладами
Vetagro Sup (VAS) та Білоцерківським НАУ  (BNAU)


 

 

 

Продовження тренінг-курсу для академічного персоналу БНАУ
у рамках проекту QANTUS-Tempus
«Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів»

 

Графік тренінг-курсу на 2017 рік

Тема заняття

Вид заняття

Дата, час

Аудиторія навч. корпусу 9

1.

Рамки кваліфікацій: призначення, розроблення та впровадження

лекція

17.02.2017

15.50

322

2.

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

семінар

21.03.2017

15.50

322

3.

Структура та зміст Національної рамки кваліфікацій України

семінар

3.04.2017

15.50

322

4.

Розроблення освітніх програм у галузі наук про навколишнє середовище відповідно до положень ЄКТС

лекція

20.04.2017

15.50

100

5.

Проектування профілю програми навчання

семінар

4.05.2017

15.50

315

6.

Результати навчання як категорія нормативного змісту підготовки фахівців

лекція

25.05.2017

14.05

200

7.

Етапи розроблення, деталізації та оцінювання результатів навчання

семінар

15.06.2017

12.30

322

8.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти на основі європейських стандартів

лекція

7.09.2017

12.30

200

 

9.

Європейські стандарти і рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних закладах

семінар

14.09.2017

15.50

315

10.

Забезпечення якості вищої освіти на рівні освітніх програм

семінар

11.10.2017

15.50

315

 


 

 

Тренінг-курс у рамках проекту «QANTUS-Tempus»

У рамках проекту «QANTUS-Tempus» «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів» у Білоцерківському національному аграрному університеті відбувся пілотний тренінг на тему «Європейський простір вищої освіти та Болонський процес».

Тренінг включав в себе 3 лекції, 3 практичних заняття, а також круглий стіл як підсумковий захід за тематикою, наведеною у таблиці. Продовження тренінгу заплановано на 2017 р.

Загалом у тренінгу взяли участь 27 науково-педагогічних працівників та 9 студентів магістратури екологічного факультету.

Електронний варіант тренінг-курсу розміщено на платформі Moodle.

 

Тематика занять пілотного тренінгу у БНАУ

Тема заняття

Дата проведення

К-ть годин

Викладач

Лекції

1

Студентоцентроване навчання – нова парадигма вищої освіти

20.09.2016

2

проф.

Димань Т.М.

2

Проект Тюнінг. Запровадження нової парадигми побудови та реалізації навчальних програм

27.09.2016

2

проф.

Димань Т.М.

3

Освіта упродовж життя – головна тенденція розвитку сучасної освіти

12.10.2016

2

проф.

Димань Т.М.

Практичні заняття

4

Формування системи вищої освіти в розвинутих країнах світу та їх порівняльний аналіз

20.09.2016

2

проф.

Димань Т.М.

5

Документи Болонського процесу

19.10.2016

2

проф.

Димань Т.М.

6

Методологія побудови студентоцентрованої освітньої програми

2.11.2016

2

проф.

Димань Т.М.

Круглий стіл

7

Проблеми євроінтеграційного поступу системи вищої освіти України

3.11.2016

2

модератор

проф. Димань Т.М.

 

Всього

14

 

 


 

 

 

Навчальний візит до Ягеллонського університету
(м. Краків, Польща)

У період з 8 по 14 листопада 2015 року відбувся навчальний візит учасників проекту QANTUS до Ягеллонського університету (м. Краків, Польща).

Програма візиту включала ознайомлення з системою вищої освіти в Польщі, національною рамкою кваліфікацій, науковою та освітянською діяльністю факультетів хімії та біології Ягеллонського університету, де викладаються дисципліни екологічного спрямування, системою менеджменту якості освіти в університеті. Від БНАУ участь у навчальному візиті взяла проф. Димань Т.М.

На семінарах особливу увагу було приділено структурі та змісту навчальних дисциплін, впровадженню системи ЄКТС, дистанційному доступу до навчально-методичних матеріалів, організації тренінгів для викладачів університету.

Учасники візиту відвідали також Центр екологічної освіти, історичний та природничий музеї одного з кращих університетів Польщі та Європи. 


 

 

 

Навчальний візит до університетів м. Генуя та м. Павія (Італія)

З 25 по 29 травня 2015 року відбувся навчальний візит представників українських організацій-членів консорціуму Темпус-проекту QANTUS до партнерських університетів Італії. Учасники візиту відвідали університети міст Генуя та Павія і взяли участь у семінарах з питань, що стосуються тематики проекту та Європейського простору вищої освіти. Від БНАУ участь у навчальному візиті взяв директор ННДЦ канд. с-г. наук Кузьменко П.І.


 

 

 

Моніторинг проекту QANTUS національним «Еразмус+» офісом

15 жовтня 2014 року на базі Одеської національної морської академії національним «Еразмус+» офісом було проведено моніторинг проекту QANTUS. Від БНАУ у цьому заході взяли участь декан екологічного факультету проф. Мельниченско О.М. та завідувач кафедри екотрофології проф. Димань Т.М. Всі партнери проекту з українських університетів звітувались про проведену діяльність відповідно до програми проекту, досягнуті результати та подальші кроки. Діяльність БНАУ у рамках проекту презентувала проф. Димань Т.М.

Дивись детальніше:

http://qantus.osenu.org.ua/en/activity/coordination-visits-n/monitoring/


 

 

 

Координаційна зустріч у Варшаві

13–16 квітня 2014 року в м. Варшава на базі Варшавського університету природничих наук (SGGW) відбулась координаційна зустріч учасників проекту ЄС Темпус – QANTUS, в якому одним із партнерів виступає Білоцерківський національний університет. У зустрічі взяли участь українські університети, представники міністерства освіти та науки України та університети-партнери з Іспанії, Австрії, Італії, Німеччини, Польщі.

З вітальним словом до учасників зустрічі звернувся координатор проекту від ЄС Стефан Ігнар, який розповів про проект, його цілі та очікувані результати. Протягом двох днів зустрічі всі партнери проекту презентували свої навчальні заклади та освітні установи.

Від Білоцерківського національного аграрного університету на зустрічі були присутні завідувач відділом зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, роботи з іноземними студентами Олександр Боньковський та завідувач кафедри екотрофології, професор Тетяна Димань, які презентували історію навчального закладу, його структуру та підходи до організації навчального процесу.

На координаційній зустрічі було розглянуто основні проблеми за тематикою проекту. Своїм баченням щодо їх вирішення поділились експерт ЄС із запровадження Болонської системи професор Марек Франкович (Ягелонський університет, м. Краків, Польша), професор  Вадим Захарченко (Одеський національний морський університет, Україна), професор Йозефа Моісей (Варшавський університет наук про життя, Польща).

За участю українських та європейських партнерів було створено окремі групи, які будуть реалізовувати проект відповідно до окреслених цілей і завдань.
 


 

 

 

Навчальний візит за проектом ЄС Темпус –QANTUS
до Віденського до університету природних ресурсів та наук про життя

З 29 червня по 5  липня 2014 року у рамках проекту ЄС Темпус–QANTUS завідувач кафедри екотрофології Тетяна Димань разом із представниками таких навчальних закладів України, як Одеська національна морська академія, Одеський державний екологічний університет, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національний університет біоресурсів і природокористування, Львівський національний аграрний університет та Уманський національний університет садівництва, взяла участь у першому навчальному візиті до Університету (University of Natural Resources and Life Sciences – BOKU) у Відні (Австрія).

Відбулось знайомство зі структурою університету, діяльністю його різних підрозділів, зокрема центру міжнародних зв’язків, бібліотеки, відділу управління якістю навчання, ряду інститутів (гідравліки та сільського водного господарства; санітарної інженерії та контролю забруднення води; водного господарства, гідрології та гідротехніки; управління відходами та ін.).

Учасники навчального візиту вивчали особливості системи вищої освіти в Австрії,  впровадження ECTS в університеті BOKU, отримали інформацію про планування і організацію навчального процесу, структуру і зміст курсів, розроблення навчальних програм, стажування викладачів та ін.


 

 

 

Навчальний візит у рамках Темпус-проекту «QANTUS»
до іспанського університету м. Ллейда

З 8 по 12 вересня 2014 року декан екологічного факультету, професор Олександр Мельниченко взяв участь у другому навчальному візиті у рамках проекту Темпус–QANTUS. Разом із представниками ДУ «НМЦ» Агроосвіта», НУБіП, Львівського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва,  Інституту екології Карпатського університету (м. Львів), Одеської національної морської академії, Одеського державного екологічного університету, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,  Інституту інноваційних технологій та змісту навчання Міністерства освіти і науки України він перебував в Університеті м. Льєйда (Іспанія).

Українській стороні було презентовано напрацювання іспанських колег та однопроектників із питань методології організації навчального процесу; розроблення структури і змісту навчальних дисциплін в іспанських університетах; інструментарію для організації та проведення тренінгів для викладачів вищих навчальних закладів і розробників програм вищої освіти.


 

 

 

01.12.2013 року Білоцерківський НАУ у консорціумі з іншими університетами України

та ЄС здобув проект за програмою ЄС ТЕМПУС 

"Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище
для українських університетів"

(544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES)

Вебсторінка проекту: http://qantus.osenu.org.ua/


Проект TEMPUS QANTUS

544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES
QANTUSРамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах
(Qualifications Framework for Environmental Science of Ukrainian Universities)
 

Тривалість проекту: 01.12.2013 – 30.11.2016
Сайт проекту: www.qantus.osenu.org.ua

 

Мета  проекту

Проект QANTUS спрямовано на підготовку галузевих кваліфікаційних рамок (ГКР) для спеціальності «Екологія». Він буде сприяти підвищенню якості та актуальності вищої освіти в Україні шляхом розроблення кваліфікаційних рамок.

 

Завдання проекту

 • Аналіз існуючих стандартів і методології розвитку кваліфікаційних рамок для спеціальності «Екологія»;
 • Розроблення галузевих кваліфікаційних рамок для спеціальності «Екологія» в українських університетах;
 • організація навчальних курсів  з розроблення та реалізації нових навчальних програм, сумісних з кваліфікаційними рамками для спеціальності «Екологія».

Реалізація цілей проекту та підготовка галузевих кваліфікаційних рамок для спеціальності «Екологія» буде сприяти розвитку Української Національної Кваліфікаційної Системи в рамках запровадження Болонської системи.

 

Учасники проекту:

Партнери з країн Європейського Союзу:

 1. Варшавський університет наук про життя, Польща;
 2. Університет м. Павіа, Італія;
 3. Університет природничих ресурсів та наук про життя, Австрія;
 4. Університет Коблец-Ландау, Німеччина
 5. Юліанський університет, Польща;
 6. Університет м. Ллейда, Іспанія;
 7. Університет м.Генуя, Італія;
 8. Асоціація європейських університетів наук про життя / природничих наук;
 9. Мережа  координаторів з міжнародних питань Асоціації європейських університетів наук про життя / природничих наук

 

Українські партнери:

 1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 2. Одеська національна морська академія;
 3. Одеський державний екологічний університет;
 4. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;
 5. Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 6. Львівський національний аграрний університет;
 7. Білоцерківський національний аграрний університет;
 8. Уманський національний університет садівництва,
 9. Науково-методичний центр аграрної освіти;
 10. Інститут інноваційних технологій та змісту освіти;
 11. Інституту екології Карпат;
 12. Державне управління екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

 


Tempus Tasis “AGFED”, термін дії 1998-2001

Назва проекту: "Розвиток економіки, сільського господарства і продовольства України”

Фінансування: 622.790 Екю

Завдяки проекту “AGFED”: отримано ліцензію на підготовку бакалаврів і спеціалістів з напрямків 0501 – економіка і підприємництво, 0502 – менеджмент організацій і зовнішньоекономічна діяльність; понад 25 студентів і аспірантів та 40 викладачів економічного факультету пройшли навчання і стажування у партнерських вузах; устатковано ресурсний центр економічного факультету університету

Члени консорціуму: Університет м. Ексетер (Великобританія), Університет ім. Юстуса Лібіха, м. Гіссен (Німеччина), Білоцерківський державний аграрний університет (Україна)

PSO o/ua/4/22 – Dalsem “Senter”, термін дії 2002-2003
Завдяки проекту “SENTER”: вивчена технологія вирощування овочів у теплицях та засобів захисту рослин проти хвороб і шкідників у теплицях; 12 викладачів університету пройшли стажування в університеті м. Вагенінген (Нідерланди)
Члени консорціуму: Університет м. Вагенінген (Нідерланди), Білоцерківський державний аграрний університет (Україна), Уманський тепличний комбінат (Україна)

Tempus Tasis “Susfood”, термін дії 2001-2004

Назва проекту: “Менеджмент стабільного ланцюга виробництва продукції харчування в Україні“

Фінансування: 467.000 євро

Завдяки проекту “Susfood”: розроблено навчальний план з підготовки бакалаврів і спеціалістів на екологічному факультеті; 20 студентів і аспірантів та 12 викладачів БДАУ пройшли навчання і стажування у партнерських вузах; обладнано дві навчально-наукові лабораторії на кафедрі екотрофології та ресурсний центр екологічного факультету. Члени консорціуму: Університет ім. Юстуса Лібіха, м. Гіссен (Німеччина), Білоцерківський державний аграрний університет (Україна), Національна ветеринарна школа, м. Ліон (Франція).

Tempus Tasis “Susfarm”, термін дії 2003-2006

Назва проекту: “Стале рослинництво в управлінні фермерським господарством в Україні”

Фінансування: 414.000 євро

Завдяки проекту “Susfarm”: модернізовано навчальні програми на агрономічному факультеті; 28 студентів і аспірантів та 30 викладачів БДАУ пройшли навчання і стажування у партнерських вузах; обладнано ресурсний та консультативний центри на агрономічному факультеті

Члени консорціуму: Ріттл коледж, м. Ріттл (Великобританія), Вища національна агрономічна школа, м. Монпельє (Франція), Університет м. Альмерія (Іспанія), Білоцерківський державний аграрний університет (Україна)

Tempus Tasis "Agripol", термін дії 2004-2007

Назва проекту: "Аграрна політика та адміністрація України на шляху до Європейської інтеграції"

Фінансування: 475.000 євро

Завдяки проекту "Agripol": розроблено і впроваджено інституційне будівництво для працівників керівної ланки Міністерства аграрної політики України в зв`язку з інтеграцією до СОТ та інших міжнародних організацій; 8 викладачів БДАУ пройшли навчання і стажування у партнерських вузах; створено Інститут Європейської Інтеграції та обладнано ресурсний центр; модернізовано друкарню університету

Члени консорціуму: Університет ім. Юстуса Лібіха, м. Гіссен (Німеччина), Білоцерківський державний аграрний університет (Україна), Міністерство аграрної політики (Україна), Університет Ессекс (Великобританія)