День кафедри терапії та клінічної діагностики на факультеті ветеринарної медицини

 

З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності, наукова бібліотека з кафедрою терапії та клінічної діагностики провела змістовний захід – День кафедри.

Зустріч, на якій були присутні студенти, куратори, викладачі кафедри, бібліотекарі, відбулася 5 грудня на факультеті ветеринарної медицини. Питання, які розглядались на ній, були своєчасними і важливими.

Завідуючий кафедрою В.В. Сахнюк розповів історію створення і розвиток кафедри, її досягнення і перспективи діяльності.

У фонді галузевого відділу бібліотеки є достатня кількість літератури для вивчення дисциплін кафедри. Книгозабезпеченість даних навчальних дисциплін була представлена заввідділом А.О. Бондаренко (таблиця книгозабезпеченості додається). Також вона провела огляд фахових видань, авторами та співавторами яких є викладачі кафедри терапії та клінічної діагностики. Студенти дуже активно використовують їх у освітньому процесі, для написання магістерських, курсових робіт, рефератів. (огляд додається)

Великий інтерес у всіх присутніх викликала інформація бібліографа О.В. Клімової по публікаційній активності науковців кафедри, які мають значну кількість наукових статей в українських та зарубіжних періодичних виданнях.

Особлива увага була приділена університетському науковому віснику ветеринарної медицини, в якому в першу чергу публікують результати своїх досліджень співробітники кафедри терапії і клінічної діагностики.

Також Олена Вікторівна презентувала профілі наковців кафедри в міжнародних наукометричних базах даних Google Scholar, Web of Science, Scopus і пояснила про необхідість, умови їх створення і наповнення. При цьому наголосила, що це забезпечує значне підвищення показників позицій і вченого, і університету в вітчизняних і міжнародних рейтингах. (презентація додається)

Завідуючий кафедрою Володимир Володимирович Сахнюк зазначив, що така зустріч дуже цікава і корисна для розвитку взаємодії «кафедра-бібліотека» та висловив побажання про подальшу співпрацю.

 

Бачинська Н.А., директор наукової бібліотеки