Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту»

 

31 жовтня в Білоцерківському національному аграрному університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту». На ній були представлені доповіді викладачів всіх факультетів та обговорені питання, що стосуються актуальних проблем ветеринарної медицини, новітніх технологій виробництва та переробки продукції тваринництва, стратегічних пріоритетів розвитку економіки, фінансів, обліку, підприємництва та торгівлі, публічного управління в Україні та світі, інноваційних технологій в агрономії, агрохімії та екології, вирішення питань землеустрою та кадастрів у сучасних умовах, розглянуті сучасні проблеми екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, а також інноваційні психолого-педагогічні, правові та лінгвістичні засади аграрної науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації. В ході конференції всі присутні отримали неоціненний досвід щодо розгляду та комунікації з приводу зазначених проблематик.