ENG | УКР |

Науково-педагогічні працівники

 
19.02.2024 р.
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади:
 
ПРОФЕСОРА кафедри:
 •  технології виробництва молока і м’яса (1 посада)
 •  загальної екології та екотрофології (1 посада)
ДОЦЕНТА кафедри:
 • анатомії та гістології домашніх тварин ім.. П.О.Ковальського (1 посада)
 • генетики, селекції  і насінництва сільськогосподарських культур (1 посада)
 • іноземних мов (1 посада)
 
Перелік документів претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копія паспорта;
 • копія картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копія трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідка (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
 
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
 
Строк подання заяв – один місяць від дня опублікування оголошення. 
 
До участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників допускають претендентів, які відповідають вимогам Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного аграрного університету» з яким можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі документообігу та кадрового забезпечення за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
 
Документи приймаються відділом документообігу та кадрового забезпечення Білоцерківського національного аграрного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua або office@btsau.edu.ua
 

17.10.2023 р.
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади 
ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ:
 • психології та здоров’я людини;
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ, що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Дата завершення прийому документів на участь в конкурсі 17.11.2023 року.
Документи приймаються відділом документообігу і кадрового забезпечення Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23 або 04563-5-35-44, електронна пошта hr@btsau.edu.ua або office@btsau.edu.ua
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі документообігу і кадрового забезпечення за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

17.10.2023 р.
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад:
 
ДОЦЕНТА кафедри:
 • генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур (1 посада)
СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА кафедри:
 • геодезії та землеустрою (2 посади)
Перелік документів претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копія паспорта;
 • копія картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копія трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідка (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
 
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
 
Строк подання заяв – один місяць від дня опублікування оголошення. 
 
До участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників допускають претендентів, які відповідають вимогам Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного аграрного університету» з яким можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі документообігу і кадрового забезпечення за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
 
Документи приймаються відділом документообігу і кадрового забезпечення Білоцерківського національного аграрного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23 або 04563-5-35-44, електронна пошта hr@btsau.edu.ua або office@btsau.edu.ua

11.09.2023 р.

 

Білоцерківський національний аграрний університет
оголошує конкурс на заміщення посади
директора відокремленого структурного підрозділу «Бобринецький аграрний фаховий
коледж ім. В. Порика Білоцерківського національного аграрного університету»
 
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;
 3. автобіографію та резюме;
 4. копії документів про вищу освіту;
 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 6. довідку про наявність або відсутність судимості;
 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.
Документи приймаються відділом документообігу і кадрового забезпечення Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23 або 04563-5-35-44, електронна пошта hr@btsau.edu.ua або office@btsau.edu.ua
 
Дата проведення рейтингового голосування – 05 грудня 2023 року

11.09.2023 р.

 

Білоцерківський національний аграрний університет
оголошує конкурс на заміщення посади директора
відокремленого структурного підрозділу «Технолого-економічний фаховий коледж 
Білоцерківського національного аграрного університету»
 
У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;
 3. автобіографію та резюме;
 4. копії документів про вищу освіту;
 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 6. довідку про наявність або відсутність судимості;
 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.
Документи приймаються відділом документообігу і кадрового забезпечення Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23 або 04563-5-35-44, електронна пошта hr@btsau.edu.ua або office@btsau.edu.ua
Дата проведення рейтингового голосування – 28 листопада 2023 року

Наказ "Про скасування конкурсу" від 09.08.2023 р. № 114/ОС


14.07.2023 р.

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади:

 ДОЦЕНТА кафедри:

 • хімії (1 посада)

Перелік документів претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

 • заява про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копія паспорта;
 • копія картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копія трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «
 • довідка (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;

Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.

Строк подання заяв – один місяць від дня опублікування оголошення.

До участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників допускають претендентів, які відповідають вимогам Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного аграрного університету» з яким можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі документообігу та кадрового забезпечення за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

Документи приймаються відділом документообігу та кадрового забезпечення Білоцерківського національного аграрного університету за адресою: площа Соборна 8/1,         м. Біла Церква, Київська область, 09100.

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23 або 04563-5-35-44, електронна пошта hr@btsau.edu.ua або office@btsau.edu.ua


 
 30.06.2023 р.
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад:
 
ПРОФЕСОРА кафедри:
 • генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур (2 посади)
 • землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (1 посада)
 • технологій у рослинництві та захисту рослин (2 посади);
 • електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (1 посада)
 • геодезії та землеустрою (2 посади)
 • публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки (1 посада)
 • обліку і оподаткування (1 посада)
 • анатомії та гістології домашніх тварин ім. П.О.Ковальського (1 посада)
 • хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин (1 посада)
 • технології виробництва продукції птахівництва та свинарства (1 посада)
 • харчових технологій переробки продукції тваринництва (2 посади)
 • загальної екології та екотрофології (2 посади)
 • екології та біотехнології (1 посада)
 
ДОЦЕНТА кафедри:
 • садово-паркового господарства (4 посади)
 • лісового господарства (3 посади)
 • генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур (7 посад)
 • землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (8 посад)
 • технологій у рослинництві та захисту рослин (10 посад)
 • електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (3 посади)
 • геодезії та землеустрою (5 посад)
 • публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки (4 посади)
 • менеджменту (6 посад)
 • підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (5 посад)
 • фінансів, банківської справи та страхування (3 посади)
 • інформаційних систем і технологій (3 посади)
 • обліку і оподаткування (4 посади)
 • економіки та економічної теорії (3 посади)
 • вищої математики та фізики (3 посада)
 • іноземних мов (1 посада)
 • романо-германської філології та перекладу (1 посада)
 • славістичної філології, педагогіки та методики викладання (4 посади)
 • філософських та політичних наук (2 посади)
 • цивільно-правових дисциплін (5 посад)
 • публічно-правових дисциплін (2 посади)
 • конституційного права та теоретико-правових дисциплін (2 посади)
 • психології (2 посади)
 • епізоотології та інфекційних хвороб (2 посади)
 • анатомії та гістології домашніх тварин ім.. П.О.Ковальського (5 посад)
 • нормальної та патологічної фізіології тварин (3 посади)
 • хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин (3 посади)
 • акушерства і біотехнології репродукції тварин (2 посада)
 • пропедевтики та медицини внутрішніх хвороб і птиці ім.  В.І.Левченка (6 посад)
 • паразитології та фармакології (7 посад)
 • мікробіології та вірусології (1 посада)
 • ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії ім.. Й.С.Загаєвського (4 посади)
 • технології виробництва молока і м’яса (7 посад)
 • технології виробництва продукції птахівництва та свинарства (4 посади)
 • технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин (6 посад)
 • генетики, розведення та селекції тварин (6 посади)
 • гігієни тварин та основ санітарії (4 посади)
 • хімії (2 посади)
 • харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва (5 посад)
 • безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів (6 посад)
 • екології та біотехнології (4 посади)
 • безпеки життєдіяльності (3 посади)
 • іхтіології та зоології (4 посади)
 • аквакультури та прикладної гідробіології (3 посади)
 • загальної екології та екотрофології (2 посади)
 • ветеринарно-санітарної експертизи та лабораторної діагностики ІПНКСВМ (2 посади)
 
СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА кафедри:
 • здоров’я та фізичної рекреації (2 посади)
 • іноземних мов (6 посад)
 • романо-германської філології та перекладу (1 посада)
 • публічно-правових дисциплін (2 посади)
 • психології (1 посада)
 • конституційного права та теоретико-правових дисциплін (2 посади)
 • гігієни тварин та основ санітарії (1 посада)
 • екології та біотехнології (1 посада)
 
АСИСТЕНТА кафедри:
 • садово-паркового господарства (5 посади)
 • лісового господарства (1 посади)
 • генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур (4 посади)
 • землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (2 посади)
 • технологій у рослинництві та захисту рослин (1 посади)
 • електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (3 посади)
 • геодезії та землеустрою (3 посади)
 • публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки (1 посада)
 • підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (1 посада)
 • фінансів, банківської справи та страхування (1 посада)
 • обліку і оподаткування (1 посада)
 • економіки та економічної теорії (2 посада)
 • вищої математики та фізики (1 посада)
 • іноземних мов (1 посада)
 • романо-германської філології та перекладу (4 посади)
 • філософських та політичних наук (1 посада)
 • психології (1 посада)
 • епізоотології та інфекційних хвороб (3 посади)
 • анатомії та гістології домашніх тварин ім.. П.О.Ковальського (1 посада)
 • хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин (2 посади)
 • пропедевтики та медицини внутрішніх хвороб тварин і птиці ім.. В.І.Левченка (1 посада)
 • мікробіології та вірусології (3 посади)
 • ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії ім. Й.С.Загаєвського (1 посада)
 • хімії (2 посади)
 • харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва (1 посада)
 • безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів (2 посади)
 • безпеки життєдіяльності (1 посада)
 • іхтіології та зоології (2 посади)
 • аквакультури та прикладної гідробіології (1 посада)
 • загальної екології та екотрофології (2 посади)
 
Перелік документів претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копія паспорта;
 • копія картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копія трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідка (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
 
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
 
Строк подання заяв – один місяць від дня опублікування оголошення. 
 
До участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників допускають претендентів, які відповідають вимогам Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного аграрного університету» з яким можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі документообігу та кадрового забезпечення за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
 
Документи приймаються відділом документообігу та кадрового забезпечення Білоцерківського національного аграрного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23 або 04563-5-35-44, електронна пошта hr@btsau.edu.ua або office@btsau.edu.ua
 

13.03.2023 р.
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади ДОЦЕНТА кафедри:
 • геодезії та землеустрою (1 посада)
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом документообігу і кадрового забезпечення Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі документообігу і кадрового забезпечення за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

13.02.2023 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади ПРОФЕСОРА кафедри:
 • харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва (1 посада)
На посаду професора може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора (доцента, старшого дослідника) за профілем кафедри, або особа, яка згідно з вимогами «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» має всі підстави щодо отримання впродовж двох років вченого звання професора, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 8-ми років, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до науко метричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямів кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує науковою роботою студентів, здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади професора кафедри претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

01.12.2022 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади ДОЦЕНТА кафедри:
 • цивільно-правових дисциплін (1 посада)
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

01.12.2022 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА кафедри:
 • романо-германської філології та перекладу (2 посади)
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

25.11.2022 р.

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади ДОЦЕНТА кафедри:
 • геодезії та землеустрою (1 посада)
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

22.11.2022 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ:
 • акушерства і біотехнології репродукції тварин;
 • славістичної філології, педагогіки та методики викладання;
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Дата завершення прийому документів на участь в конкурсі 22.12.2022 року.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

17.10.2022 р.

 

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади ДОЦЕНТА кафедри:
 • безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів (1 посада)
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

17.10.2022 р.
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА кафедри:
 • здоров’я та фізичної рекреації (1 посада)
 • романо-германської філології та перекладу (1 посада)
На посаду старшого викладача може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

29.09.2022 року

 

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремлений структурний підрозділ «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;

 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;

 3. автобіографію та резюме;

 4. копії документів про вищу освіту;

 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

 6. довідку про наявність або відсутність судимості;

 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;

 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua 

 

Дата проведення рейтингового голосування – 22 грудня 2022 року


13.09.2022 року
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»
У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;
 3. автобіографію та резюме;
 4. копії документів про вищу освіту;
 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 6. довідку про наявність або відсутність судимості;
 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua 
 
Дата проведення рейтингового голосування – 08 грудня 2022 року

12.09.2022 р.

 

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад ЗАВІДУВАЧА кафедри:
 • генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур
 • публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки
 • менеджменту
 • підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 • інформаційних систем і технологій
 • технології виробництва молока і м’яса
 • технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин
 • хімії
 • екології та біотехнології
 • загальної екології та екотрофології
 • пропедевтики та медицини внутрішніх хвороб тварин і птиці ім. В.І.Левченка
 • ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С.Загаєвського
 • славістичної філології, педагогіки та методики викладання
 • психології
 • геодезії та землеустрою
 
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Дата завершення прийому документів на участь в конкурсі 12.10.2022 року.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

12.09.2022 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади ДОЦЕНТА кафедри:
 • безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів (1 посада)
 
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

18.07.2022 р.

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;
 3. автобіографію та резюме;
 4. копії документів про вищу освіту;
 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 6. довідку про наявність або відсутність судимості;
 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua

 

Дата проведення рейтингового голосування – 13 жовтня 2022 року


18.07.2022 р.

 

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремлений структурний підрозділ «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;
 3. автобіографію та резюме;
 4. копії документів про вищу освіту;
 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 6. довідку про наявність або відсутність судимості;
 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua

 

Дата проведення рейтингового голосування – 18 жовтня 2022 року


30.06.2022 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад завідувача кафедри:
 • технологій у рослинництві та захисту рослин;
 
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Дата завершення прийому документів на участь в конкурсі 30.07.2022 року.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100. 

30.06.2022 р.

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади ПРОФЕСОРА кафедри:
 • генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур (2 посади)
 • землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (1 посада)
 • технологій у рослинництві та захисту рослин (2 посади);
 • електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (1 посада)
 • геодезії, картографії та землеустрою (1 посада)
 • управління земельними ресурсами та земельного кадастру (1 посада)
 • публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки (1 посада)
 • обліку і оподаткування (1 посада)
 • романо-германської філології та перекладу (1 посада)
 • нормальної та патологічної фізіології тварин (1 посада)
 • хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин (1 посада)
 • технології виробництва продукції птахівництва та свинарства (1 посада)
 • харчових технологій переробки продукції тваринництва (1 посада)
 • загальної екології та екотрофології (2 посади)
 
На посаду професора може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора (доцента, старшого дослідника) за профілем кафедри, або особа, яка згідно з вимогами «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» має всі підстави щодо отримання впродовж двох років вченого звання професора, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 8-ми років, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до науко метричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямів кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує науковою роботою студентів, здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади професора кафедри претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

        30.06.2022 р.
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади ДОЦЕНТА кафедри:
 • садово-паркового господарства (3 посади)
 • лісового господарства (3 посади)
 • генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур (5 посад)
 • землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (6 посад)
 • технологій у рослинництві та захисту рослин (8 посад)
 • електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (3 посади)
 • геодезії, картографії та землеустрою (2 посади)
 • публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки (5 посад)
 • менеджменту (1 посада)
 • підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (5 посад)
 • фінансів, банківської справи та страхування (2 посади)
 • інформаційних систем і технологій (2 посади)
 • обліку і оподаткування (4 посади)
 • економіки та економічної теорії (2 посади)
 • вищої математики та фізики (1 посада)
 • іноземних мов (1 посада)
 • романо-германської філології та перекладу (2 посади)
 • славістичної філології, педагогіки та методики викладання (3 посади)
 • філософських та політичних наук (2 посади)
 • цивільно-правових дисциплін (3 посади)
 • публічно-правових дисциплін (2 посади)
 • конституційного права та теоретико-правових дисциплін (1 посада)
 • епізоотології та інфекційних хвороб (2 посади)
 • анатомії та гістології домашніх тварин ім.. П.О.Ковальського (4 посади)
 • нормальної та патологічної фізіології тварин (1 посада)
 • хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин (4 посади)
 • акушерства і біотехнології репродукції тварин (2 посада)
 • пропедевтики та медицини внутрішніх хвороб і птиці ім.  В.І.Левченка (7 посад)
 • паразитології та фармакології (7 посад)
 • мікробіології та вірусології (1 посада)
 • ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії ім.. Й.С.Загаєвського (4 посади)
 • технології виробництва молока і м’яса (7 посад)
 • технології виробництва продукції птахівництва та свинарства (3 посади)
 • технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин (2 посади)
 • генетики, розведення та селекції тварин (3 посади)
 • гігієни тварин та основ санітарії (1 посада)
 • хімії (2 посади)
 • харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва (5 посад)
 • безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів (4 посади)
 • екології та біотехнології (3 посади)
 • безпеки життєдіяльності (3 посади)
 • іхтіології та зоології (4 посади)
 • аквакультури та прикладної гідробіології (2 посади)
 • загальної екології та екотрофології (1посада)
 • ветеринарно-санітарної експертизи та лабораторної діагностики ІПНКСВМ (1 посада)
 • мовної підготовки (1 посада) 
 
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

30.06.2022 р.
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА кафедри:
 • здоров’я та фізичної рекреації (3 посади)
 • іноземних мов (3 посади)
 • публічно-правових дисциплін (3 посади)
 • конституційного права та теоретико-правових дисциплін (2 посади)
 • гігієни тварин та основ санітарії (1 посада)
 • екології та біотехнології (1 посада)
 
На посаду старшого викладача може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

30.06.2022 р.
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади АСИСТЕНТА кафедри:
 • здоров’я та фізичної рекреації (1 посада)
 • садово-паркового господарства (4 посади)
 • лісового господарства (2 посади)
 • генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур (2 посади)
 • землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (3 посади)
 • технологій у рослинництві та захисту рослин (2 посади)
 • електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (3 посади)
 • геодезії, картографії та землеустрою (2 посади)
 • управління земельними ресурсами та земельного кадастру (3 посади)
 • публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки (1 посада)
 • підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (1 посада)
 • фінансів, банківської справи та страхування (1 посада)
 • інформаційних систем і технологій (1 посада)
 • економіки та економічної теорії (1 посада)
 • вищої математики та фізики (1 посада)
 • іноземних мов (2 посади)
 • романо-германської філології та перекладу (8 посад)
 • філософських та політичних наук (1 посада)
 • епізоотології та інфекційних хвороб (3 посади)
 • анатомії та гістології домашніх тварин ім.. П.О.Ковальського (1 посада)
 • хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин (1 посада)
 • мікробіології та вірусології (2 посади)
 • ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії ім.. Й.С.Загаєвського (1 посада)
 • хімії (1 посада)
 • харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва (1 посада)
 • безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів (3 посади)
 • безпеки життєдіяльності (1 посада)
 • іхтіології та зоології (1 посада)
 • аквакультури та прикладної гідробіології (1 посада)
 • загальної екології та екотрофології (2 посади)
 • мовної підготовки (2 посади)
 
На посаду асистента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

21.04.2022 р.

 

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;

 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;

 3. автобіографію та резюме;

 4. копії документів про вищу освіту;

 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

 6. довідку про наявність або відсутність судимості;

 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;

 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua 

 

Дата проведення рейтингового голосування – 08 вересня 2022 року


21.04.2022 р.

 

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;

 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;

 3. автобіографію та резюме;

 4. копії документів про вищу освіту;

 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

 6. довідку про наявність або відсутність судимості;

 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;

 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua 

 

Дата проведення рейтингового голосування – 14 вересня 2022 року


22.02.2022 р.

 

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади доцента кафедри:

 • технології виробництва молока і м’яса (1 посада);

На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.

З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:

 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 •  
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;

Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.

Строк подання заяв – один місяць.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.

З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.


         22.02.2022 р.

 

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади професора кафедри:

 • безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів (1 посада);

На посаду професора може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора (доцента, старшого дослідника) за профілем кафедри, або особа, яка згідно з вимогами «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» має всі підстави щодо отримання впродовж двох років вченого звання професора, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 8-ми років, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до науко метричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямів кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує науковою роботою студентів, здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.

З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади професора кафедри претендент подає такі документи:

 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 •  
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;

Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.

Строк подання заяв – один місяць.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.

З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.


 
07.02.2022 р.
 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади доцента кафедри:
 • менеджменту (1 посада);
 • пропедевтики та медицини внутрішніх хвороб тварин і птиці ім. В.І.Левченка (1 посада).
 
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

26.01.2022 р.

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади доцента кафедри:

 • Безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів (1 посада).

На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.

З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:

 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).

 • особовий листок з обліку кадрів;

 • автобіографію;

 • копії дипломів про повну вищу освіту;

 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;

 • копію паспорта;

 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);

 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;

 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

 • згоду на збір та обробку персональних даних;

 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);

 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;

 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);

 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;

Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.

Строк подання заяв – один місяць.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.

З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.


17.01.2022 р.

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад завідувача кафедри:
 • технологій у рослинництві та захисту рослин;
 • електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
 • безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;
 • публічно-правових дисциплін.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Дата завершення прийому документів на участь в конкурсі 22.10.2021 року.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

17.01.2022 р.

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад доцентів кафедр:
 • Цивільно-правових дисциплін (1 посада);
 • Конституційного права та теоретико-правових дисциплін (1 посада);
 • Нормальної та патологічної фізіології тварин (1 посада).
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

17.12.2021 року

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»

У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;

 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;

 3. автобіографію та резюме;

 4. копії документів про вищу освіту;

 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

 6. довідку про наявність або відсутність судимості;

 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;

 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua 

 

Дата проведення рейтингового голосування – 17 березня 2021 року


06.12.2021 р.

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади професора кафедри:

 • Садово-паркового господарства (1 посада).

На посаду професора може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора (доцента, старшого дослідника) за профілем кафедри, або особа, яка згідно з вимогами «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» має всі підстави щодо отримання впродовж двох років вченого звання професора, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 8-ми років, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до науко метричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямів кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує науковою роботою студентів, здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.

З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади професора кафедри претендент подає такі документи:

 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).

 • особовий листок з обліку кадрів;

 • автобіографію;

 • копії дипломів про повну вищу освіту;

 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;

 • копію паспорта;

 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);

 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;

 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

 • згоду на збір та обробку персональних даних;

 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);

 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;

 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);

 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;

Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.

Строк подання заяв – один місяць.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.

З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.


18.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад старшого викладача кафедри:
 • Іноземних мов (2 посади);
На посаду старшого викладача, може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) або має науковий ступінь кандидата (доктора) наук за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає на високому науково-методичному рівні одну або декілька навчальних дисциплін (підтверджується відповідним висновком кафедри), представила навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри, керує науковою роботою одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
 
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

18.10.2021 р.

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади доцента кафедри:

 • Менеджменту (1 посада).

На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філософії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.

З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:

 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;

Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.

Строк подання заяв – один місяць.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.

З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.


08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри акушерства і біотехнології репродукції тварин.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Дата завершення прийому документів на участь в конкурсі 22.10.2021 року.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Дата завершення прийому документів на участь в конкурсі 22.10.2021 року.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
 

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Дата завершення прийому документів на участь в конкурсі 22.10.2021 року.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри романо-германської філології та перекладу.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри мовної підготовки.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри геодезії землеустрою та кадастру.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри епізоотології та інфекційних хвороб.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри обліку і оподаткування.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри ветеренарно-санітарної експертизи та лабораторної діагностики ІПНКСВМ.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри генетики, розведення та селекції тварин.
На посаду завідувача кафедри може претендувати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1 до Положення «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету»).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • стратегію розвитку кафедри;
 • цільові показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача кафедри в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни їх досягнення;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду завідувача кафедри Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад доцентів кафедр:
 • Цивільно-правових дисциплін (1 посада);
 • Ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії ім. Й.С. Загаєвського (1 посада)
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філофісофії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Дата завершення прийому документів на участь в конкурсі 22.10.2021 року.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад доцентів кафедр:
 • Гігієни тварин та основ санітарії (2 посади);
 • Технологій у рослинництві та захисту рослин (1 посада);
 • Славістичної філології, педагогіки та методики викладання (1 посада);
 • Аквакультури та прикладної гідробіології (1 посада).
На посаду доцента може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, доктора філофісофії, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. Особа яка не має вченого звання може претендувати на посаду доцента за умови, що вона має науковий ступінь кандидата (доктора) наук або доктора філософії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, з них не менше одного року – досвід читання лекцій, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає одну або декілька навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (підтверджується відповідним висновком кафедри), представив навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри чи держдоговірних науково-дослідних робіт кафедри, керує дипломним проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

08.10.2021 р.

 
Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посад старшого викладача кафедри:
 • Іноземних мов (2 посади);
На посаду старшого викладача, може претендувати особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) або має науковий ступінь кандидата (доктора) наук за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років, має навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, та які не є перекладами з інших мов, викладає на високому науково-методичному рівні одну або декілька навчальних дисциплін (підтверджується відповідним висновком кафедри), представила навчально-методичний комплекс з однієї або декількох навчальних дисциплін, бере участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямків кафедри, керує науковою роботою одного або кількох студентів, а також відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та Професійному стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610.
З метою допуску до участі в конкурсі на заміщення посади доцента претендент подає такі документи:
 • Заяву про участь у конкурсі (Додаток 1).
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копії дипломів про повну вищу освіту;
 • копії документів що підтверджують науковий ступінь та вчене (почесне) звання ;
 • копію паспорта;
 • копію картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
 • копію трудової книжки, або довідку про наявний науково-педагогічний стаж роботи;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 3);
 • цільові показники діяльності досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді в разі підписання контракту;
 • документ що підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної);
 • довідку (в довільній формі) про відповідність кандидата на посаду професора / доцента / старшого викладача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347;
Заява та відповідні документи (додатки) повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності.
Строк подання заяв – один місяць.
Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.
Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua.
З Положенням «Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу) науково-педагогічних (педагогічних) працівників Білоцерківського національного агарного університету» можна ознайомитись за посиланням https://btsau.edu.ua/sites/default/files/news/pdf/norm_doc_pechat/pologenua_poruad_zamish_posad_2021.pdf або у відділі кадрів за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100.

02.06.2021

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»

У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;
 3. автобіографію та резюме;
 4. копії документів про вищу освіту;
 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 6. довідку про наявність або відсутність судимості;
 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua

 

Дата проведення рейтингового голосування – 10 вересня 2021 року


02.06.2021

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету»

У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;
 3. автобіографію та резюме;
 4. копії документів про вищу освіту;
 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 6. довідку про наявність або відсутність судимості;
 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua

 

Дата проведення рейтингового голосування – 14 вересня 2021 року


02.06.2021

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика Білоцерківського національного аграрного університету»

У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;
 3. автобіографію та резюме;
 4. копії документів про вищу освіту;
 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 6. довідку про наявність або відсутність судимості;
 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua

 

Дата проведення рейтингового голосування – 16 вересня 2021 року


 

22.03.2021
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “ Про вищу освіту ”
оголошує конкурс на заміщення посад:
 • завідувача кафедри іхтіології та зоології;
 • завідувача кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання;
 • завідувача кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства;
 • завідувача кафедри гігієни тварин та основ санітарії;
 • завідувача кафедри мовної підготовки;
 • професора кафедри загальної екології та екотрофології;
 • професора кафедри терапії та клінічної діагностики ім. В.І.Левченка;
 • професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру;
 • доцента кафедри геодезії, картографії та землеустрою;
 • доцентів кафедри механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва;
 • доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;
 • доцента кафедри лабораторної діагностики ІПНКСВМ;
 • доцента кафедри генетики, розведення та селекції тварин;
 • доцентів кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур;
 • доцента кафедри технології виробництва молока і м’яса;
 • доцента кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства;
 • доцента кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін.
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів та Вченому секретарю університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київської області, площа Соборна, 8/1, Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони: (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88
 

23.10.2020
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “ Про вищу освіту ”
оголошує конкурс на заміщення посад:
 
професора кафедри терапії та клінічної діагностики ім. В.І.Левченка;
доцента кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства; 
доцента кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур;
доцента кафедри інформаційних систем і технологій;
доцента кафедри виробництва та переробки продукції рибництва. 
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
 
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів та Вченому секретарю університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
 
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київської області, площа Соборна, 8/1 Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони: (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88

11.09.2020
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “ Про вищу освіту ”
оголошує конкурс на заміщення посад:
 
професора кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства; 
доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів та Вченому секретарю університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
 
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київської області, площа Соборна, 8/1, Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони:  (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88

 28.08.2020
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “ Про вищу освіту ”
оголошує конкурс на заміщення посад:
           
завідувача кафедри лісового господарства;
завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;
завідувача кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін;
завідувача кафедри садово-паркового господарства;
завідувача кафедри лабораторної діагностики ІПНКСВМ;
завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін;
завідувача кафедри публічно-правових дисциплін;
завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
завідувача кафедри економіки та економічної теорії;
професора кафедри терапії та клінічної діагностики ім.. В.І.Левченка;
професора кафедри технології виробництва молока і м’яса; 
доцента кафедри екології та біотехнології;
доцента кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін;
доцента кафедри цивільно-правових дисциплін;
доцента кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання;
доцента кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру;
доцента кафедри харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва;
доцента кафедри технології виробництва молока і м’яса;
доцентів кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин;
доцента кафедри менеджменту;
доцента кафедри цивільно-правових дисциплін;
доцента кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства;
доцента кафедри економіки та економічної теорії;
доцента кафедри технології виробництва продукції птахівництва та свинарства;
старшого викладача кафедри романо-германської філології та перекладу.
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів та Вченому секретарю університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
 
Документи надсилаються за адресою: 09100 м. Біла Церква Київської області площа Соборна, 8/1 Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони:  (04563) 5-33-23 факс: (04563) 5-12-88
 

21.02.2020
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “ Про вищу освіту ”
оголошує конкурс на заміщення посад:
 
завідувача кафедри: лісівництва, ботаніки і фізіології рослин;
фінансів, банківської справи та страхування; економіки та економічної теорії;
доцента кафедри: екології та біотехнології; теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін;
цивільно-правових дисциплін; славістичної філології, педагогіки та методики викладання;
управління земельними ресурсами та земельного кадастру;
харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва; технології виробництва молока і м’яса;
старшого викладача кафедри: економіки та економічної теорії.
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київської області, площа Соборна, 8/1, Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони: (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88

04.10.2019
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
оголошує конкурс на заміщення посад:
 
завідувача кафедри: терапії та клінічної діагностики ім. В.І.Левченка; епізоотології та інфекційних хвороб;
доцента кафедри: безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;
публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки; обліку і оподаткування; хімії;
землеробства, агрохімії та ґрунтознавства.
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київської області, площа Соборна, 8/1 Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони:  (04563) 5-33-23; факс: (04563) 5-12-88

14.06.2019
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
оголошує конкурс на заміщення посади:
 
професора кафедри: цивільно-правових дисциплін.
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київської області, площа Соборна, 8/1 Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони:  (04563) 5-33-23; факс: (04563) 5-12-88
 

07.06.2019
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
оголошує конкурс на заміщення посади:
 
ДИРЕКТОРА
Технолого-економічного коледжу
Білоцерківського національного аграрного університету
 
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту, високі моральні якості та організаторські здібності, стаж педагогічної роботи не менше 10 років.
Термін подання заяв: 1 місяць з дня публікації оголошення.
З переліком документів, які подаються претендентом на посаду можна ознайомитись у відділі кадрів або на сайті університету.
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київська область, площа Соборна, 8/1, Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони: (04563) 5-33-23; факс: (04563) 5-12-88
 

26.04.2019
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
оголошує конкурс на заміщення посади:
 
завідувача кафедри: управління земельними ресурсами та земельного кадастру;
епізоотології та інфекційних хвороб; іноземних мов;
професора кафедри: управління земельними ресурсами та земельного кадастру;
доцента кафедри: харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва;
генетики, розведення та селекції тварин; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
старшого викладача кафедри: іноземних мов; механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
Документи надсилаються за адресою: 09100 м. Біла Церква Київської області площа Соборна, 8/1 Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони:  (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88
 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
оголошує конкурс на заміщення посади:

 
 
ДИРЕКТОРА
Компаніївського коледжу ветеринарної медицини 
Білоцерківського національного 
аграрного університету
 
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту, високі моральні якості та організаторські здібності, стаж педагогічної роботи не менше 10 років.
Термін подання заяв: 1 місяць з дня публікації оголошення.
З переліком документів, які подаються претендентом на посаду можна ознайомитись у відділі кадрів або на сайті університету.
Документи надсилаються за адресою: 09100 м. Біла Церква Київської області площа Соборна, 8/1 Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони:  (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88

16.11.2018
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
оголошує конкурс на заміщення посади:
 
завідувача кафедри: паразитології та фармакології; мікробіології та вірусології; 
нормальної та патологічної фізіології тварин; хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин;
публічно-правових дисциплін;   
старшого викладача кафедри: лабораторної діагностики ІПНКСВМ;
доцента кафедри: фінансів, банківської справи та страхування;
директора наукової бібліотеки.
 
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київської області, площа Соборна, 8/1, Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони: (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88

28.09.2018
 
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
оголошує конкурс на заміщення посади:        
 
ДЕКАНА
Факультету ветеринарної медицини
 
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років.
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів, фотокартку, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, атестат про вчене звання, список наукових праць, копію трудової книжки та копію з паспорта, де вказано громадянство України, завірених у встановленому порядку. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
 
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київської області, площа Соборна 8/1, Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони: (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88.
 

21.09.2018
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
оголошує конкурс на заміщення посад:    
    
завідувача кафедри: лісівництва, ботаніки і фізіології рослин; землеробства, агрохімії та ґрунтознавства;
лабораторної діагностики ІПНКСВМ; вищої математики та фізики;
нормальної та патологічної фізіології тварин;
мікробіології та вірусології; безпеки життєдіяльності; здоров’я та фізичної рекреації;
анатомії та гістології домашніх тварин ім. П.О. Ковальського;
романо-германської філології та перекладу; терапії та клінічної діагностики імені академіка НААН Левченка В.І.;
управління земельними ресурсами та земельного кадастру;
харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва.
старшого викладача кафедри: анатомії та гістології домашніх тварин ім. П.О. Ковальського.
доцента кафедри: вищої математики та фізики.
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів університету.
З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
 
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київської області, площа Соборна, 8/1 Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони:  (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88.

 18.05.2018
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту” оголошує конкурс на заміщення посад:
 
професора кафедри: терапії та клінічної діагностики. 
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
 
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
 
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква Київської області площа Соборна, 8/1 Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
 
Контактні телефони: (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88
 

30.03.2018
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту” оголошує конкурс на заміщення посад:
 
доцента кафедри: акушерства і біотехнології репродукції тварин; паразитології та фармакології;
економіки та економічної теорії; безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів;
технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин.
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київська область, площа Соборна, 8/1, Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони:  (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88

09.02.2018
 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту” оголошує конкурс на заміщення посад:
 
професора кафедри: геодезії, картографії та землеустрою;
доцента кафедри: гігієни тварин та основ санітарії.
 
Термін подання заяв: місяць від дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають необхідні документи у відділ кадрів університету. З повним переліком документів та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті університету в розділі відділ кадрів.
Документи надсилаються за адресою: 09100, м. Біла Церква, Київської області, площа Соборна, 8/1, Білоцерківський національний аграрний університет, відділ кадрів.
Контактні телефони: (04563) 5-33-23, факс: (04563) 5-12-88