Освітні програми

Місія університету

Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців нового покоління для сфери аграрного виробництва шляхом надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності.

 

Розроблення освітньої програми за методологією PDCA

 
Положення про освітні програми в Білоцерківському національному аграрному університеті

 

Каталог освітніх програм підготовки бакалаврів у 2018-2019 навчальному році

Каталог освітніх програм підготовки магістрів у 2018-2019 навчальному році

 

Каталог анотацій вибіркових дисциплін агробіотехнологічного факультету

Каталог анотацій вибіркових дисциплін біолого-технологічного факультету

Каталог анотацій вибіркових дисциплін факультету ветеринарної медицини

Каталог анотацій вибіркових дисциплін екологічного факультету

Каталог анотацій вибіркових дисциплін економічного факультету

Каталог анотацій вибіркових дисциплін факультету права та лінгвістики

 

Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти (МОН України)

Довідник користувача "Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система"