ENG | УКР |

Освітні програми

Місія університету

Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців нового покоління для сфери аграрного виробництва шляхом надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності.

 

Розроблення освітньої програми за методологією PDCA

 
Положення про освітні програми в Білоцерківському національному аграрному університеті
Акредитація освітніх програм

 

Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти (МОН України)

Довідник користувача "Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система"