Проект Європейського Союзу Національний Еразмус+ – Україна – Білоцерківський НАУ – Державний аграрний університет Молдови

 

Упродовж 9–12 липня на базі Державного аграрного університету Молдови представники Білоцерківського національного аграрного університету (координатор проекту – академік НААН України М.В. Рубленко і виконавці: доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії ім. Й.С. Загаєвського О.А. Хіцька і доцент кафедри мікробіології та вірусології І.О. Рубленко) взяли участь у роботі Координаційної Ради проекту Еразмус+ «Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи /Ag-Lab».

У перші 2 дні працювала Координаційна Рада проекту, участь в якій взяли члени консорціуму проекту: заступник Міністра сільського господарства Молдови, директор Національного Еразмус офісу в Молдові, представник Посольства Франції в Молдові. Було заслухано звіт щодо результатів роботи проекту упродовж перших 6 місяців. Всі члени консорціуму прозвітували про виконану роботу їхніх підрозділів. Європейські партнери проекту розповіли про навчальні візити, які відбулись в їхніх навчальних закладах.

Учасники наради обговорили план роботи на наступні 6 місяців. У тому числі з пропозиціями щодо підготовки педагогічних ресурсів виступили представники університетів Молдови, Грузії та України (Larisa Caisin, SAUM, Nino Inasaridze, TSU, Mykhaіlo Rublenko, BNAU).

Активною була робота щодо гармонізації та затвердження навчальних магістерських програм із ветеринарної медицини тощо. Члени ознайомилися з Державним аграрним університетом Молдови та його історією, відвідали музей закладу і навчальну ферму університету.

Протягом двох наступних днів проходили тренінги для викладачів навчальних закладів та фахівців лабораторій щодо вивчення нових практичних питань співробітництва між лабораторіями та університетами. Під час тренінгу учасники прослухали доповіді Dario Compagnon (UniTe, щодо застосування імуноферментного аналізу) та Carla Di Mattia (UniTe, щодо гомонізації та дисперсії досліджуваних проб), Nidal Shaban (ISLE, про вплив агротехніки на якість харчових продуктів), Michel Pepin (VetAgroSup, Lyon, Біозахист у лабораторії (лабораторії рівнів L2 і L3), отримання зразків та їх утилізація), Małgorzata Kandefer-Gola (WUELS, про порядок відбору проб, пакування, фіксацію та передачу проб біологічних та патологічних матеріалів для лабораторних досліджень.

У рамках роботи щодо реалізації проекту Ag-Lab учасники тренінгової сесії відвідали Молдавський республіканський центр ветеринарної діагностики. Ознайомилися з історією створення та організаційно-господарською діяльністю центру. Відвідали та ознайомилися з роботою мікробіологічних та хіміко-токсикологічних відділів. Завідувачі відділами розповіли про роботу відділів, їх матеріально-технічне оснащення, процедури забезпечення біобезпеки під час роботи у випробувальній лабораторії, порядок надходження та реєстрації проб харчових продуктів, методики пробопідготовки та проведення аналізування продуктів тваринного і рослинного походження, утилізації відпрацьованих проб, реактивів та матеріалів.

Всі надбання та навички, одержані в межах тренінгу, будуть використані у професійній діяльності викладачів ФВМ БНАУ. Це дасть можливість впроваджувати нові знання за спеціалізацією «Лабораторна справа» для студентів ФВМ. У подальшому буде підготовлений лекційний та практичний матеріал щодо питань належної лабораторної практики, біобезпеки під час роботи в випробувальних лабораторіях, робопідготовки та проведення мікробіологічних, хіміко-токсикологічних та радіологічних досліджень харчових продуктів. Заплановано подальшу роботу над удосконаленням педагогічних ресурсів.

 

М.В. Рубленко, координатор проекту

І.О. Рубленко, О.А. Хіцька, виконавці проекту