Засідання керівництва та Вченої ради університету

 

21 травня, під головуванням ректора А.С. Даниленка, відбулося засідання керівництва та Вченої ради університету.

Анатолій Степанович наголосив присутнім та всій спільноті Регіонального університетського центру про необхідність залучення всіх доступних ресурсів для забезпечення успішної вступної кампанії 2020 року в складних умовах, що склалися через запровадження карантину.

Діяльність деканатів і членів колективу також повинна призвести до високих показників вступу випускників-бакалаврів до магістратури з урахуванням запровадження єдиного фахового вступного випробування з іноземної мови для ряду спеціальностей.

Професор М.В. Рубленко проінформував про долучення факультету ветеринарної медицини і біолого-технологічного факультету до спільної з міжнародними партнерами системи  електронного навчання Moodle в рамках участі у проектах ErasmusKa+ та «АГ-ЛАБ».

Проректор О.М. Варченко з наукової та інноваційної діяльності доповіла про створення міжкафедральної університетської лабораторії, яка дозволить об’єднати зусилля  науковців з різних факультетів на спрямування наукових тематик на вирішення найгостріших проблем сьогодення і здійснювати комплексні наукові розробки.

На засіданні Вченої ради було розглянуто  і затверджено «Правила прийому до Білоцерківського національного аграрного університету в 2020 році», річний фінансовий звіт університету за 2019 рік, фінансовий план (кошторис) університету на 2020 рік, кошторис для студентського самоврядування університету.

На розгляд Вченої ради також було винесено освітні (професійні) програми та навчальні плани на 2020–2021 н.р. з підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр», було ухвалено відповідне рішення щодо їх затвердження.

Членами Вченої ради було також підтримано рішення стосовно затвердження освітніх програм: «Землеустрій та кадастр» і «Менеджмент туристичної індустрії».

Для забезпечення семестрової атестації студентів та атестації випускників в дистанційному режимі було затверджено Положення «Про організацію поточного, семестрового контролю та атестацію здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті».