Засідання завідувачів кафедрами на ФВМ у період карантину

 

14 травня, на факультеті ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ, з ініціативи декана, проф. Сахнюка В.В., з дотриманням правил біобезпеки під час карантинних заходів, відбулося засідання, на якому були присутні заступники декана, завідувачі кафедр та керівники структурних підрозділів ветеринарної клініки факультету.

Декан ФВМ, проф. Сахнюк В.В. окреслив актуальні та важливі питання, що найгостріше стоять перед нами сьогодні. Вони стосуються якості дистанційного навчання студентів та шляхів вирішення багатьох технічних і методичних питань, пов’язаних із цим, оскільки  такі методи не застосовувалися широко у вітчизняній освіті й не прописані в Положеннях про організацію освітнього процесу, оцінювання знань студентів тощо. 

Активному обговоренню підлягала також  організація розпочатої у дистанційному режимі залікової та екзаменаційної сесій на платформі Moodle, а також організація і дистанційний захист дипломних та магістерських робіт студентів із застосуванням сучасних засобів комунікацій, зокрема  Zoom та ін.

Особливо нагальними були питання, що стосувалися дистанційної акредитації ОР «Бакалавр», ймовірно, у травні-червні 2020 р., а також міжнародної акредитації у вересні 2020 року, які озвучив заступник Голови оргкомітету з міжнародної акредитації, акад. НААН Рубленко М.В.

На порядку денному також був розгляд питання щодо необхідності корегування чинних робочих програм та складання нових, згідно з уведенням нових дисциплін, що передбачені  навчальними планами у 2020–2021 навчальному році, інші нагальні питання.

 

Деканат ФВМ