ENG | УКР |

Завершені наукові розробки | Кафедри іноземних мов

 

Наукова діяльність кафедри іноземних мов є невід’ємною складовою освітнього процесу і проводиться з метою інтеграції до світової наукової спільноти. Основні завдання кафедри у галузі наукової діяльності спрямовані на розвиток фундаментальних досліджень у галузі філологічних, психолого-педагогічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, зокрема – розвитку аграрного сектору; на дослідження і розробку теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти; розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань.

 

Завершені наукові розробки кафедри іноземних мов

1. Тема ІНДР: «Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов і культур в умовах міжнародної академічної мобільності» (Державний реєстраційний номер 0119U100351)

Керівник ІНДР: кандидат філологічних наук, доцент Олена ЦВИД-ГРОМ

Облікова картка НДДКР
 

2. Госпдоговірна тема: «Редакційно-перекладацький супровід видавництва «Яніна» (м. Біла Церква). Договір № 134.

 

Організація та проведення Міжнародної науково-практичної конференції:

«Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти»

 1. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Біла Церква, 23-24 березня 2023 р.). – Біла Церква: БНАУ, 2023. – 176 с. https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/tezy_actual_pit_internacional_23.03_2023.pdf
 2. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 24-25 березня 2022 р.). Біла Церква: БНАУ, 2022. 138 с. https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/zbirnik_tez_actual_pit_internacional_24-25.03.22.pdf
 3. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 25-26 березня 2021 року. Біла Церква: БНАУ. 130 с.https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/tezy_actual_pitan_internacional_vish_osviti.pdf  
 4. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 27-28 березня 2020 року. Біла Церква: БНАУ. 122 с.https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/tezy_actual_pitanua_internacional_27-28.03.2020.pdf

 

Організація та проведення науково-методичних семінарів, круглих столів:

 1. Круглий стіл «Концепція розвитку викладання, вивчення та використання англійської мови у БНАУ: обговорення перспективного плану реалізації на 2023-2025 рр» (29.09.2023). https://btsau.edu.ua/uk/content/koncepciya-rozvytku-vykladannya-vyvchennya-ta-vykorystannya-angliyskoyi-movy-u-bnau
 2. Науково-методичний семінар: Міжнародна сертифікація TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages) для викладачів англійської мови: особливості навчання і стажування 28.11.2023. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gxvmFy1Axu13S8MfNBrH8iyJvtZEqVd8fjZiKkeeUnsqAKePi4V935Tr3NzAZVHsl&id=100003674560141
 3. Науково-методичний семінар «Україна – Німеччина: кроскультурні зв’язки» 23.11.2023. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025z8ZTmepoZqDDFSbhPHDDjFbzigpZ1trH45B4mbGnksvPgusKD51ZygeYv9hv6Svl&id=100003674560141
 4. Тиждень німецької мови, 14-18.11.2022. https://btsau.edu.ua/uk/content/tyzhden-nimeckoyi-movy-1; https://www.facebook.com/groups/1550741591629378/permalink/5562086420494855/
 5. «Освіта, освітяни – незламні у війні», https://btsau.edu.ua/uk/content/osvitni-realiyi-zmishanogo-navchannya-v-umovah-viyny
 6. Академічна доброчесність – основа якості вищої освіти, 06/09/2022 https://btsau.edu.ua/uk/content/akademichna-dobrochesnist-osnova-yakosti-vyshchoyi-osvity
 7. Підготовка та проведення відкритого виховного заходу до дня української писемності та мови виховний захід «Живи, Україно, живи» 09.11.2022. https://btsau.edu.ua/uk/content/vyhovnyy-zahid-zhyvy-ukrayino-zhyvy  
 8. Науково-методичний семінар «Розвиток культури академічної доброчесності у контексті внутрішньої політики університету: виклики сьогодення», 23.11.2022. https://btsau.edu.ua/uk/content/rozvytok-kultury-akademichnoyi-dobrochesnosti-u-konteksti-vnutrishnoyi-polityky-universytetu
 9. Науково-методичний семінар «Міжнародний освітній проєкт «Китайський міст" (Цзілінський університет) у контексті вивчення китайської мови здобувачами ОП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". 17.05.21. https://www.facebook.com/groups/1550741591629378/permalink/3921452771224903/?sfnsn=mo
 10. Науково-методичний семінар: «International Training on TESOL. « English language Teaching in the Era of Globalization: Embracing Challenges and Innovations». 4.06.21. https://www.facebook.com/groups/1550741591629378/permalink/3974968252540021/?sfnsn=mo
 11. Науково-методичний семінар: «Принцип зворотного планування у викладанні німецької мови за матеріалами курсів підвищення кваліфікації Ґете-інституту». 6.05.21. https://www.facebook.com/groups/1550741591629378/permalink/3951992698170910/?sfnsn=mo