ENG | УКР |

Дисципліни | Кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації 
Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова та література
Практична стилістика української мови та культура спілкування
Історія зарубіжної літератури 
Література Англії та США (англомовний курс) 
Методика викладання у вищій школі 
Педагогіка та психологія вищої школи 
Риторика
Сучасні методи викладання у вищій школі 
Психолого-педагогічні студії
Ділові комунікації