ENG | УКР |

Якість освіти

Стратегія

Стратегія розвитку Регіонального університетського центру Білоцерківського національного аграрного університету на 2020 - 2025 роки

Забезпечення якості

Процесна модель управління якістю освіти в Білоцерківському НАУ

Цикл забезпечення якості вищої освіти в БНАУ

 

Нормативно-правова база

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG-2015)

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Політика Білоцерківського національного аграрного університету у сфері якості

Етичний кодекс університетської спільноти

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності Білоцерківського національного аграрного університету

Положення про групи зі змісту та якості освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському національному аграрному університеті

 


Академічна доброчесність

Корисні посилання:

Як підготувати якісний силабус? [Електронний ресурс] / Академічна доброчесність. Інформаційний бюлетень, SAIUP. - 2020. - № 11.

Як формулювати результати навчання ? [Електронний ресурс] / Академічна доброчесність. Інформаційний бюлетень, SAIUP. - 2020. - № 10.

Етичний кодекс ученого України [Електронний ресурс] / Західний науковий центр Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // Бюлетень ВАК України. – 2010. - №2.

 

Онлайн-ресурси пошуку плагіату:

1. https://unicheck.com

2. StrikePlagiarism.com

3. https://www.plagscout.com/uk

4. http://www.turnitin.com/en_us/home

5. http://www.scanmyessay.com

6. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php

7. http://plagiarismdetector.net/

8. http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/

9. http://www.duplichecker.com/

10. http://www.paperrater.com/

11. http://plagiarisma.net/

12. http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php

13. http://www.plagium.com/

14. http://www.paperrater.co

 


Моніторинг якості

МАТРИЦЯ ОПИТУВАНЬ

 

АНКЕТА 12 "Дистанційне навчання очима студентів"

АНКЕТА 11 "Для обговорення ОП з роботодавцями"

АНКЕТА 10 "Зв'язок емоційного інтелекту з відчуттям самотності в сучасної студентської молоді"

АНКЕТА 9 для ОПП (Агрономія)

АНКЕТА 8 для студентів БНАУ (2019 р.)

АНКЕТА 7 для науково-педагогічних працівників БНАУ (2019 р.)

АНКЕТА 6 "Оцінювання студентами освітнього процесу"

АНКЕТА 5 "Оцінювання співпраці університету з роботодавцями"

АНКЕТА 4 "Мої очікування щодо навчання у БНАУ" (для першокурсників)

АНКЕТА 3 "Визначення очікувань батьків студентів від освітніх послуг"

АНКЕТА 2 "Оцінювання рівня екологічної свідомості"

АНКЕТА 1 "Оцінювання студентами БНАУ рівня університетських інформаційних сервісів"

 

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів освіти БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у І семестрі 2020/2021 н.р. за період карантину

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування "Мої очікування щодо навчання у БНАУ" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування (I етапу) "Студенти про якість освітнього процесу" для ФВМ (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів освіти БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування науково-педагогічних працівників БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування "Зв'язок емоційного інтелекту з відчуттям самотності в сучасної студентської молоді"

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Економіка" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Облік і оподаткування" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Фінанси, банківська справа та страхування" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Менеджмент" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Публічне управління та адміністрування" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти. які навчаються за ОП "Агрономія" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Лісове господарство" (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Право" (2020 р.)

МОНІТОРИНГ оцінювання методів викладання і форм організації навчальної взаємодії викладачів і студентів БНАУ (2019р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування (2019 р.)